Sabadell federal (Sabadell, 1913-1917) 

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 110

Un altre setmanari federal bilingüe: Sabadell Federal, de 1913. El subtítol el presenta com a "Setmanari Portaveu del Partit Federal". Tenia quatre o sis pàgines a tres columnes de format 440x320 mm, impreses per la casa Sallent, Sant Quirze, 32, i amb la redacció al mateix lloc --resideència del Partit-- in la tenien les altres publicacions federals que ja hem trobat: Jardí, 7 i 9. Sabadell Federal valia deu cèntims el número, i per subscripció cinquanta cèntims al mes. No sabme quina durada va assolir

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de Sabadell