Sabadell moderno (Sabadell, 1894,1895, 1899-1906)

Document digitalitzat

 

Publicació de temàtica generalista impresa a Sabadell a partir del 15 de novembre de 1894, amb el subtítol "periódico bisemanal independiente de intereses generales, avisos y noticias". A partir de 1895 esdevingué diària i canvià el subtítol per "diario independiente de avisos y noticias". Deixà de publicar-se al 1906.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de Sabadell