Somatent, Lo (Barcelona, 1868-1869) 

Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0063561.xml

Revista satírica subtitulada "periòdic polític liberal" que aparegué a Barcelona del 24 d'octubre de 1868 al 1869.

+ informació

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona