Sports (Barcelona, 1923-1924) 

Document digitalitzat

Ressenya de M. Lluïsa Berasategui. Directora de la Biblioteca de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

Sports: revista semanal ilustrada veié la llum a Barcelona el dia 9 d’octubre de 1923 i fou dirigida inicialment per Josep A. Trabal, Miquel Cabeza i Pere Dalmau, que seguiren l’ideari que havien encetat a La Jornada deportiva. Els articles d’opinió anaven signats pel propi Trabal, que reivindicava la pràctica de la cultura física d’acord els ideals higienistes. A l’editorial del primer número es manifesta que pretenen alternar el comentari tècnic amb el detall anecdòtic. Comptà amb redactors prestigiosos especialitzats, com Lluís Meléndez (atletisme) o Spectator (futbol)  i més endavant s’hi incorporà José Luis Lasplazas. Tenia col·laboracions i corresponsalies a Madrid i a l’estranger. Era un setmanari multiesportiu amb abundant informació sobre el futbol.  Comptava amb una secció gràfica molt ben il·lustrada a càrrec del fotògraf esportiu Gaspar i lluïa unes magnífiques cobertes a color dibuixades per Segrelles, Cervelló o Giner, amb imatges dels esportistes del moment.

Tenia la redacció i administració a la Ronda Sant Pau, número 42 de Barcelona. El número solt costava 50 ctms. i la subscripció trimestral a Barcelona 6 pta. Cada número tenia 16 pàgines i era imprès a dues columnes, amb  cobertes a color. A partir del número 28, redueix les pàgines i les cobertes s’imprimeixen en blanc i negre.

Col·laboracions corresponsalies a Madrid i a l’estranger.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de l'Esport de la Generalitat de Catalunya