Stadium (Barcelona, 1911-1930) 


Document digitalitzat

Revista de caràcter esportiu publicada a Barcelona entre 1911 i 1930. Era de periodicitat quinzenal i fou dirigida per Ricardo Cabot.

Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de l'Esport de la Generalitat de Catalunya