Teléfono, El (Barcelona, 1878-1879) 

Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya

El Teléfono : diario político de avisos, noticias y decretos era una publicació diària amb edició de matí i de tarda que mantenien numeració correlativa.

Es publicà com a continuació de La Imprenta a partir de l'1 de desembre del 1878 quan aquesta es va deixar de publicar, i fou continuada per la mateixa La Imprenta a partir del mes de gener de 1979.