Terra, La (Barcelona, 1909) 

Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0065681.xml

Setmanari barceloní vinculat a la Unió Catalanista, creat el 7 de febrer de 1909, sota la direcció de Bartomeu Baixarias.

 

+ informació