Themis (Vilanova i la Geltrú, 1915-1916) 

Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 264

Themis “Publicació artística i literària vilanovina. Sortirà el 1 i el 15 de cada mes”.Des del número 3: “Sortirà el 5 i el 20 de cada mes”. 29 de juny de 1915. Amb dotze pàgines a dues columnes i cobertes, format 350 x 240 mil·límetres. Impremta “Social”, Santa Madrona, 21, amb redacció a Platja, 46, 2n. Preu de venda, quinze cèntims. Aquesta revista quinzenal literària i artística tenia per director el pintor, literat i violoncelista Rafael Sala Marco, i publicava textos en català, castellà, francès i italià. Al primer número, l’article Themis vol explicar els propòsits de la nova puublicació: “Que l’afany de bellesa arrivi a ésser pels nostres conciutadans una habitut d’espiritual ascensió, que de lo gran com de lo nimi n’emani l’eurítmia de les veritables obres d’art, eurítmia perfectament possible en tots els ordres de la vida.” Entre els noms d’escriptors i artistes que trobem en els sumaris dels divuit números de la co·lecció d’aquesta revista (portaveu de la que es deia “Escola de Vilanova” d’artistes i escriptors), trobem els noms de Josep F. Ràfols, Trinitat Catasús, Damià Torrents, Joan Draper, Pere J. Bassegoda, Darius Vilàs i d’altres.