Tiberio, Il (Barcelona, 1896-1898) 


Document digitalitzat

Revista manuscrita de periodicitat quinzenal apareguda entre 1896 i 1898, de mida 28 x 22 cm i menors, amb il·lustracions, algunes en color, la missió de la qual era informar al pintor Pere Ysern Alió dels esdeveniments socials de Barcelona, mentre ell estudiava a Roma. El títol de la revista és el renom de Pere Ysern

Fou redactada per un grup delimitat d'alumnes de l'Acadèmia Borrell, dirigit per: Ramon Riera Moliner (sign. R. Riera de Molinar, R.R.) ; consell de redacció: Juli Borrell, Ramon Borrell, Joan Comellas i Viñals (sign. J.C. y V.), Gaietà Cornet (sign. C.C. y P., Trompeta), Joan Comellas i Viñals (sign. J.C. y V.), Emili Fontbona (sign. Camas), Filibert Montagut, Josep-Víctor Solà Andreu (sign. Pep Solà, Pep), Marià Pidelaserra (sign. Marian del Tupí, Tupí).

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i MNAC