Original en paper:
Biblioteca de Catalunya

Tradició catalana , La (Barcelona, 1893-94) 


Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0067173.xml

Revista ideològica, de la qual aparegueren vint-i-un números entre el 1893 i el 1894.

+ informació

Document digitalitzat Descripció del document