Tronada, La (Barcelona, 1926) 

Document digitalitzat Descripció del document

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 725-726

Pel maig del 1926 surt el primer número d'un "Setmanai Català", que té per títol La Tronada. Contra el que sembla indicar aquest títol, més que humorístic és cultura. L'imprimia i editava Rossend Ràfols, Portaferissa, 15, i tenia quatre pàgines a quatre columnes, format 345x500 mm. En l'article de presentació llegim: "Estarem allunyats de tot partit polític, i sols lluitarem per assolir el màxim enlairament de la nostra cultura. Considerarem germans a tots els homes de la tera, i allargarem la mà fraternalment a qui la vulgui estrènyer." També diu: "No serem de la dreta ni de l'esquerra i als dos extrems mirarem amb simpatia, car esguerrat és el cos que només té una mà."

Tots els articles publicats a les pàgines de La Tronada anaven signats amb pseudònims. Demés dels articles doctrinals, duia les seccions fixes "Llampecs"; "Llibres"; "Xafarderies"; "Teatres"; "Notes d'art"; "Esports"; "Tribuna Lliure"; "Carnet del Sardanista"; "Garrotades"; "Mosaic de premsa" i "Mapa-mundi". El segon de La Tronada va ésser extraordinari, dedicat per complet a publicar una ampla informació del Consell de Guerra que jutjà els encartats en l'anomenat "Complot de Garraf". Consta de sis pàgines. El tercer, de data 15 de maig de 1926, fou el darrer número de La Tronada.

Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya