Vendrell, El (El Vendrell, 1952-1966)


Revista d'informació general publicada al Vendrell. Se'n publicaren 349 números entre abril de 1952 i desembre de 1966. Escrita en castellà era de periodicitat bimensual.

Descripció del document

Original en paper:
Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell