Vendrellench, El (El Vendrell, 1900-1904)


Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 244

Lo Vendrellench "Semanari comarcal del Baix Penedès". 26 de juliol de 1900. Continuació del setmanari castellà El Vendrellense, seguí la seva numeració, i en la data esmentada, publicava, doncs, el número 409. Tenia quatre pàgines a tres columnes, de format 440x320 mm, impreses a la casa Ramon Germans, carrer Teatre, 18 on també hi havia la redacció. Valia deu cèntims el número. A l'article del primer número titulat "Nostra reforma", llegim: "Nou anys enrera, quan per primera vegada sortia El Vendrellense, lo camp de les noves ideas , que amb tqnta ufana ha fructificat a Catalunya ... Avuy, diada de Santa Agna, Festa major de la nostra benvolguda vila, surt endiumenjat, lluhint lo nou vestit a la catalana. Lo Vendrellench seguirà la mateixa línea de conducta que ha vingut seguint El Vendrellense durant els nou anys que ha portat de vida periodística." N'era director Ramon Ramon i Vidales, el qual havia estat redactor en cap, durant molt de temps, d'El Vendrellense. El seu germà, Jaume Ramon i Vidales, va publicar , nombrosos treball plens d'erudició, i són remarcables la sèrie d'articles sobre el tema "Vendrell Històrich". El Vendrellench va sortir fins al 26 de jun de 1904 (número 613 de l'antiga numeració.)

Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell