Vendrellense, El (El Vendrell, 1892-1900)


Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 248

El Vendrellense "Semanario independiente. Saldrá los domingos". 2 d'octubre de 1892. ja hem trobat les dues continuacions: la catalana i la castellana, d'aquest setmanari, de quatre pàgines a tres columnes, de format 390x262 mm, imprès per Ramon Germans, carrer del Teatre, 18. Preu de venda, 10 cèntims. Fou fundat pels germans Jaume, Joan, i Ramon Ramon i Vidales, els quals van distribuir-se la direcció, administració i treball d'impremta del periòdic. Formaven part de la redacció, dmés, narcís Bas i Joan Antich. Defensava "los intereses de nuestro país" i era també "aunque modesto, digno representante en esta Villa de la prensa periódica". Publicava escrits sobre agricultura, comerç, literatura i història. Alguns d'aquest escrits eren en català. Ja hem vist, però, que el darrer número de El vendrellense fou el 408 amb data del 22 de juliol de 1900, i que quatre dies més tard, el substituïa El Vendrellench, completament redactat en la nostra llengua.

Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell