Verdader Catalá, Lo (Barcelona, 1843) 


Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0070077.xml

Revista religiosa, política, científica, industrial i literària en català que aparegué a Barcelona el 15 de març de 1843.

+ informació

 

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona