Veu del Centre Català, La (Barcelona, 1887-1888)


Revista del Centre Català (1882-1894), primera associació política catalanista. Fou dirigida per Valentí Almirall. Era continuació del Butlletí del Centre Català i a partir del 1888, de nou prengué aquest nom.

Es publicaren un total de 34 números des del 15 d'octubre de 1887 i el 16 de juny de 1888.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona