Violeta de oro, La (Barcelona, 1851)

Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya

Revista cultural trimensual publicada a Barcelona l'any 1851 per la Sociedad Filarmónica y Literaria de Barcelona.

Fundada i possiblement dirigida els primers cinc números per Víctor Balaguer, comptava entre els seus col·laboradors amb Juan Mañé y Flaquer, Antonio Cánovas del Castillo i Joaquín Rubió y Ors.