Virolet (Barcelona, 1922-1931)

Document digitalitzat Descripció del document Document digitalitzat
Original en paper:
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0071296.xml

Revista infantil que aparegué del 1922 al 1931, com a suplement d'En Patufet.

+ informació