Menú superior

Estàs a: Inici / Coneix la BC / Directori i Organigrama
Directori de personal de Unitat Gràfica

Descripció: La Unitat Gràfica gestiona el fons patrimonial en suport gràfic, format per una àmplia varietat de documents (prop de 50.000 unitats documentals), que daten des del s. XVI fins a els nostres dies. L’heterogeni material de la unitat és de diferents formats: cartells, estampes, dibuixos, fotografies, ex-libris, fotogravats antics, planxes calcogràfiques, matrius xilogràfiques, litografies, mapes, programes d’actes, prospectes etc.

Telèfon: 34 93 270 23 00

Adreça: Carrer de l'Hospital, 56
08001 - Barcelona

Aquesta unitat depèn de: Direcció

Unitats que hi depenen:

Treballen en aquesta unitat :

Nom: Maite

Cognoms: Cuende Arenas

Correu: mcuende@bnc.cat

Telèfon: 34 93 270 23 00

Ext: 84013306

Nom: Sílvia

Cognoms: Ferrer Condomines

Correu: sferrer@bnc.cat

Telèfon: 34 93 270 23 00

Ext: 84013201

Nom: Esther

Cognoms: Gassol Ventura

Correu: egassol@bnc.cat

Telèfon: 34932702300

Ext: 84013205

Nom: Concepció

Cognoms: Isern Ferrando

Correu: cisern@bnc.cat

Telèfon: 34 93 270 23 00

Ext: 84013199

Nom: Roser

Cognoms: Pintó Fàbregas

Càrrec: Directora de la Unitat Gràfica

Correu: rpinto@bnc.cat

Telèfon: 34 93 270 23 00

Ext: 84013198

Nom: Ruth

Cognoms: Queixalós Palomares

Correu: rqueixalos@bnc.cat

Telèfon: 34 93 270 23 00

Ext: 84013205

Nom: Montse

Cognoms: Raya Ricart

Correu: mraya@bnc.cat

Telèfon: 34 93 270 23 00

Ext: 84013238

Nom: Blanca

Cognoms: Reyes Camps

Correu: breyes@bnc.cat

Telèfon: 34 93 270 23 00

Ext: 84013200

Nom: Maria Mercè

Cognoms: Riera Euras

Correu: mmriera@bnc.cat

Telèfon: 34 93 270 23 00

Ext: 84013203

Nom: Montserrat

Cognoms: Sanchiz Bosch

Correu: msanchiz@bnc.cat

Telèfon: 34 93 270 23 00

Ext: 84013238

Nom: Xavier

Cognoms: Soler Avila

Correu: xsoler@bnc.cat

Telèfon: 34 93 270 23 00

Ext: 84013204