You are at: Keywords


Left menuManuscrits 100 anys de la refundació de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana
Exhibitions 2016
Exposición 2016
préstamo 2016
Loan 2016
World Day for Audiovisual Heritage 2017 Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual “Descobrir, Recordar, Compartir”. 2017 World Day for Audiovisual Heritage “Discover, Remember and Share”
Patrimoni audiovisual 2017 Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual “Descobrir, Recordar, Compartir”. 2017 World Day for Audiovisual Heritage “Discover, Remember and Share”
Preservació 2017 Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual “Descobrir, Recordar, Compartir”. 2017 World Day for Audiovisual Heritage “Discover, Remember and Share”
2018 Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual “La vostra història es mou/commou”. 2018 World Day for Audiovisual Heritage “Your story is moving”
World Day for Audiovisual Heritage 2018 Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual “La vostra història es mou/commou”. 2018 World Day for Audiovisual Heritage “Your story is moving”
Patrimoni audiovisual 2018 Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual “La vostra història es mou/commou”. 2018 World Day for Audiovisual Heritage “Your story is moving”
27 d'octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual
Xavier Turull 27 d'octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual
Isaac Albéniz 27 d'octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual
Ruperto Regordosa 27 d'octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual
Joaquim Malats 27 d'octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual
Cilindres de cera 27 d'octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual
Frank Marshall 27 d'octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual
World Day for Audiovisual Heritage 27 d'octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual
Fonoteca 50 anys d’un servei de consulta pública de documents sonors. L'etapa actual (1994-2014)