You are at: Home / About us / Directory & Organization
Staff Directory by Unitat de Sonors i Audiovisuals

Description: La Unitat de Sonors i Audiovisuals gestiona l'àmplia i heterogènia col·lecció audiovisual que ingressa a la BC, sigui en concepte donatiu, intercanvi, adquisició o procedència del Dipòsit Legal.

Phone: 34 93 270 23 00

Address: Carrer de l'Hospital, 56
08001 - Barcelona

This unit depends on: Direcció

Work in this unit :

Name: Eulàlia

Surname: Barbosa Baladas

Email: ebarbosa@bnc.cat

Phone: 34 93 270 23 00

Ext: 84013167

Name: Francisco

Surname: Bellido Rodríguez

Email: fbellido@bnc.cat

Phone: 34 93 270 23 00

Ext: 84013326

Name: Rosa M.

Surname: Guasch Ferré

Email: rguasch@bnc.cat

Phone: 34 93 270 23 00

Ext: 84013170

Name: Alba

Surname: Sala Rovira

Email: asala@bnc.cat

Phone: 34 93 270 23 00

Ext: 84013169

Name: Ramon

Surname: Sunyer Oller

Email: rsunyer@bnc.cat

Phone: 34 93 270 23 00

Ext: 84013168

Name: Margarida

Surname: Ullate i Estanyol

Post: Directora Sonors i Audiovisuals

Email: mullate@bnc.cat

Phone: 34 93 270 23 00

Ext: 84013166