Menu más alto

Estás en: Inicio / Conoce la BC / Directorio y Organigrama
Directorio de personal de Unitat Gràfica

Descripción: La Unitat Gràfica gestiona el fons patrimonial en suport gràfic, format per una àmplia varietat de documents (prop de 50.000 unitats documentals), que daten des del s. XVI fins a els nostres dies. L’heterogeni material de la unitat és de diferents formats: cartells, estampes, dibuixos, fotografies, ex-libris, fotogravats antics, planxes calcogràfiques, matrius xilogràfiques, litografies, mapes, programes d’actes, prospectes etc.

Teléfono: 34 93 270 23 00

Dirección: Carrer de l'Hospital, 56
08001 - Barcelona

Esta unidad depende de: Direcció

Unidades que dependen:

Trabajan en esta unidad :

Nombre: Raquel

Apellidos: Casals Bolsa

Correo: rcasals@bnc.cat

Teléfono: 34 93 270 23 00

Ext: 84013205

Nombre: Maite

Apellidos: Cuende Arenas

Correo: mcuende@bnc.cat

Teléfono: 34 93 270 23 00

Ext: 84013306

Nombre: Sílvia

Apellidos: Ferrer Condomines

Correo: sferrer@bnc.cat

Teléfono: 34 93 270 23 00

Ext: 84013201

Nombre: Concepció

Apellidos: Isern Ferrando

Correo: cisern@bnc.cat

Teléfono: 34 93 270 23 00

Ext: 84013199

Nombre: Roser

Apellidos: Pintó Fàbregas

Cargo: Directora de la Unitat Gràfica

Correo: rpinto@bnc.cat

Teléfono: 34 93 270 23 00

Ext: 84013198

Nombre: Blanca

Apellidos: Reyes Camps

Correo: breyes@bnc.cat

Teléfono: 34 93 270 23 00

Ext: 84013200

Nombre: Maria Mercè

Apellidos: Riera Euras

Correo: mmriera@bnc.cat

Teléfono: 34 93 270 23 00

Ext: 84013203

Nombre: Montserrat

Apellidos: Sanchiz Bosch

Correo: msanchiz@bnc.cat

Teléfono: 34 93 270 23 00

Ext: 84013238

Nombre: Xavier

Apellidos: Soler Avila

Correo: xsoler@bnc.cat

Teléfono: 34 93 270 23 00

Ext: 84013204