Menú superior

Estàs a: Inici / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Número: 15728

Títol: Venda d'una casa

Topogràfic: BC Perg. 593

Número de Registre: 25221

Dates: 1586, juliol 23-24. Barcelona

Nivell classificació: Patrimoni: Censos i propietats

Mides: 658 x 760 mm

Suport: Pergamí

Contingut: 1) Àngela d'Albanell i Desllor, vídua d'Enric d'Albanell i Desllor, donzell domiciliat a Barcelona, i el seu fill Enric Jeroni d'Albanell i Desllor lliuren possessió a Carles d'Ollers d'una casa del carrer de Basea que ha venut a Ollers i als altres marmessors de Bernat Casademunt (Barcelona, 23 de juliol de 1586). 2) Jeroni Desllor, donzell domiciliat a Tarroja, i la seva muller Isabel, filla d'Enric i Àngela d'Albanell, confirmen als tutors i curadors dels fills de Bernat Casademunt, ciutadà de Barcelona (Miquel Santasusanna, prevere de la seu de Barcelona, Carles d'Ollers, doctor en ambdós drets, i Lucrècia Casademunt i d'Ollers, vídua de Bernat) la venda d'una casa del carrer de Basea (ibíd., 24 de juliol de 1586). 3) Els citats Jeroni i Isabel Desllor reconeixen a Àngela d'Albanell i Desllor, sogra i mare respectivament, que n'han rebut 1.050 ll. del preu de venda de la mateixa casa, feta per Àngela als tutors dels pubills Casademunt el 23 de juliol de 1586, com a part del dot d'Isabel, que puja a 2.000 ll. (ídem).

Llengües: Llatí

Documentació relacionada: 7475,10459

Observacions: Restaurat.

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Nom del Notari: Miquel Cellers, notari públic de Barcelona

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Tornar als resultats
Nova cerca