Menú superior

Ets a: Inici / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Número: 5002

Títol: "Libre de infermer comensat per mi, Joan Lauder, prevere infermer del present Hospital de Santa Creu de Barcelona [...]"

Topogràfic: BC AH 15

Número de Registre: 10843

Dates: 1580, octubre 10-1581, octubre 11. Barcelona

Nivell classificació: Interns

Mides: 310 x 220 mm

Suport: Paper

Contingut: Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital de la Santa Creu. Els assentaments recullen les dades següents (de forma incompleta): cambra de l'Hospital on ingressa, nom, professió, edat, procedència, malaltia, pertinences i diners, díxits; al marge: incidències (data de la mort, restitució de pertinences). Dut pel prevere Joan Llauder, infermer.

Llengües: Català

Coberta: Pergamí en forma de cartera. Llom: "1580-1581"

Folis: 1 f. + f. 1-197

Observacions: Cambres de l'Hospital: Febres, Santa Maria, Sant Pere, Sant Roc, Santa Eulàlia, Sant Jaume. A les contracobertes i a les guardes, notes de l'infermer Llauder (ingrés d'un orat, etc.). A la contracoberta anterior es llegeixen unes sentències ciceronianes copiades pel mateix: "Qui id quod vitari non potest metuit, is vivere animo quieto nullo modo potest. Honesta mors non nunquam est fugienda, sepe etiam appetenda. Virtus est per se ipsa laudabilis et sine qua nihil laudari potest". F. [1] prel.: "Joan Cert no és en aquest llibre, no i és Margarida Colobreta, Michel Guió [?] Montesquiu no i és, no i és Maria de Blesa" i notes semblants a AH 16 i AH 17 (probable referència a malalts; per a la segona, cf. AH 16, f. 188). Menció a un pobre que no s'acontentà amb l'estada a l'Hospital i marxà el mateix dia en què entrà (f. 31).

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Tornar als resultats
Nova cerca