Menú superior

Ets a: Inici / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Número: 5004

Títol: "Libre de infermer com[ensat per mi], Joan Lauder, prevere infermer del present [Hospital ...]"

Topogràfic: BC AH 17

Número de Registre: 10845

Dates: 1582, desembre 2-1583, setembre 3. Barcelona

Nivell classificació: Interns

Mides: 350 x 255 mm

Suport: Paper

Contingut: Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital de la Santa Creu. Els assentaments recullen les dades següents (de forma incompleta): cambra de l'Hospital on ingressa, nom, professió, edat, procedència, malaltia, pertinences i diners, díxits; al marge: incidències (data de la mort, restitució de pertinences). Dut pel prevere Joan Llauder, infermer.

Llengües: Català

Coberta: Pergamí en forma de cartera. Llom: "1583"

Folis: 1 f. + f. 1-146

Observacions: Cambres: Febres, Santa Maria, Sant Pere, Sant Roc, Santa Eulàlia, Sant Jaume, orades (f. 130), cambra de l'Ardiaca (f. 114v). A la contracoberta anterior, notes de l'infermer Llauder. Notes sobre restitucions de pertinences als familiars: "Fonch donada < la > al procurador d'òbits" (f. 113; cf. llibres d'encants de l'Hospital); "Presa per altra" (f. 126); "No·s troba la sua roba" (f. 127); mencions a Miquel Querol ("Carol"), apotecari de Barcelona, intermediari en el lliurament de roba dels difunts cònjuges Vidala a un fill d'aquests (f. 138, 145v).

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Tornar als resultats
Nova cerca