Menú superior

Ets a: Inici / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Número: 5065

Títol: "[...] Aquest és lo llibre de les en[trades] y òbits dels malalts de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona sots invocació de santa Elena, comensant lo primer de janer 1637, esent infermer jo, Ramon Puig y Pujalt, prevere, en lo any de la Nativitat del Señor 1637"

Topogràfic: BC AH 64

Número de Registre: 10892

Dates: 1637, gener 1-1638, gener 16. Barcelona

Nivell classificació: Interns

Mides: 340 x 250 mm

Suport: Paper

Contingut: Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital de la Santa Creu. Els assentaments recullen les dades següents (de forma incompleta): nom, estat i/o ofici, edat, procedència i/o família, pertinences, dixit; al marge: cambra de l'Hospital on ingressa i incidències (generalment, data de la mort). Amb rúbrica d'òbits. Dut per l'infermer Ramon Puig i Pujalt, prevere.

Llengües: Català

Coberta: Pergamí en forma de cartera. Llom: "1637"

Folis: 2 f. + f. 1-362 + 17 f.

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Tornar als resultats
Nova cerca