Menú superior

Ets a: Inici / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Número: 5105

Títol: "Llibre ahont se assèntan los malalts paysans que éntran per a curar-se de sas malaltias en lo present Hospital general de Santa Creu, comensat a 18 de noembre de 1679, essent infermer lo reverent Joseph Ansalada, prevere y beneficiat de Vilafranca de Conflent [...]"

Topogràfic: BC AH 103

Número de Registre: 10931

Dates: 1679, novembre 19-1681, setembre 3. Barcelona

Nivell classificació: Interns

Mides: 350 x 250 mm

Suport: Paper

Contingut: Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital de la Santa Creu: paisans o civils. Els assentaments recullen les dades següents (de forma incompleta): nom, estat i/o ofici, edat, procedència i/o família, pertinences; al marge: cambra de l'Hospital on ingressa i incidències (generalment, data de la mort). Dut per l'infermer Josep Ansalada, prevere beneficiat de Vilafranca de Conflent.

Llengües: Català

Coberta: Pergamí en forma de cartera, en mal estat. Coberta: "Paysans, 1679, 1680, 1681". Llom: "1679, 1680, 1681"

Folis: 1 f. + f. 1-229

Observacions: F. [1] prel.: "Nota: Los soldats del rey van continuats en altre llibre" (cf. AH 102 i AH 104). Solta, certificació d'una entrada del llibre de 1689.

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Tornar als resultats
Nova cerca