Inici

Transparència i accés a la informació

Recull de les dades sobre l'activitat i gestió de la Biblioteca de Catalunya, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya

La majoria de les dades es troben al Portal de la transparència gencat o al web de la Generalitat de Catalunya, que és cap a on apunten els enllaços; en els casos que hi ha informació específica i/o addicional a la mateixa web de la Biblioteca, s'indica.

Addicionalment, moltes de les dades agrupades en aquest apartat de transparència són també accessibles des de l'apartat temàtic de la web de la BC corresponent (per exemple, la Relació de llocs de treball del sector públic (2015) es troba també enllaçada des de l'apartat Coneix-nos > Directori i Organigrama)