Directori i organigrama

Cerca persones

(Organigrama actualitzat a desembre 2015)

Organització basada en unitats (segons tipologies de documents) i serveis comuns, regulada per la  Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, modificada per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, i pel decret 300/1995, de 25 d’octubre, d’estructura de la Biblioteca de Catalunya.

Relació de Llocs de Treball (RLT)

Composició de la plantilla

Empleats públics (Retribucions, convenis, representació sindical,etc)