Com fer-se el carnet

Tríptic informatiu        Vídeo

Per accedir a les sales de lectura i consultar els fons cal tenir el carnet o un passi temporal. L’edat d’accés és de divuit anys. Els menors de divuit anys hi poden accedir si estan fent el treball de recerca de batxillerat. En fer-se el carnet o passi cal indicar el motiu de la consulta. En cada cas es valorarà si convé orientar a la persona a altres biblioteques o centres que siguin més adequats per satisfer la seva consulta. La BC ofereix dues modalitats d'accés:

  • Passi temporal de vuit dies o de tres mesos. S’expedeix per a consultes ocasionals dels fons de referència i del dipòsit general. No és renovable.
  • Carnet de lector: Dóna accés a la consulta de tots els fons de la BC, llevat  d'algun document que requereix autorització especial. És vàlid durant cinc anys i es pot renovar si es compleixen els requisits. El carnet és gratuït.

Per obtenir el carnet de lector cal venir a la BC, acreditar la identitat mitjançant el DNI o el passaport i exposar la matèria de consulta.

Per renovar el carnet cal venir a la BC i acreditar la identitat mitjançant el DNI o el passaport. Si es vol mantenir el mateix codi de barres, s’ha de portar el carnet caducat de la BC.

En el cas que el carnet estigui caducat i es vulguin utilitzar els serveis en línia de la biblioteca, es pot tramitar la renovació per telèfon [+34 93 270 23 00 (ext. 84013158)] o correu electrònic  [carnet@bnc.cat]. Aquesta renovació es considerarà provisional fins que es faci efectiva presencialment al taulell d’accés de la Biblioteca.

Si no es disposa de carnet  i es volen reservar documents amb antelació en línia es pot demanar via web un passi provisional

Duplicats de carnets i passis: 1,00 €/u.

Els objectes personals s’han de deixar als armariets d’autoservei de l’entrada.

 

Amb el carnet de la BC es pot accedir a les biblioteques del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Consulteu el reglament.

 

Acord de reconeixement mutu dels carnets d’investigador de la Biblioteca Nacional d’Espanya i de les biblioteques regionals o autonòmiques
El carnet de la Biblioteca de Catalunya avala com a investigador a la Biblioteca Nacional d’Espanya i a les biblioteques regionals o nacionals de les comunitats autònomes. De la mateixa manera, la Biblioteca de Catalunya reconeix els carnets d’altres biblioteques regionals i nacionals d’Espanya per facilitar l’obtenció del de la BC.