Fons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Número: 10861

Títol: Processos

Topogràfic: BC AH Capsa 24 bis

Dates: 1505-1525 c. Barcelona

Nivell classificació: Patrimoni: Herències i llegats: Calça, F.

Mides: 290 x 200 mm

Suport: Paper

Contingut: 1) Juan Ruiz de Calcena, secretari reial i de la Inquisició, contra Joan Pasqual, jurista de Barcelona i conseller reial, com a administrador del seu fill Benet, sobre la possessió de l'ofici d'obrer major dels palaus reials, que va quedar vacant arran de la condemna com a heretge de l'antic detentor, Jaume de Casafranca. Causa seguida al tribunal de la Inquisició, remesa des de la Reial Audiència (1505-1506; f. 442-783v). 2) J. Pasqual contra el procurador fiscal del rei, sobre la reclamació dels salaris que se li deuen com a obrer major dels palaus reials i oficis a la drassana de Barcelona. Causa seguida davant dels provisors de greuges de la cort celebrada a Barcelona el 1519 (1519-1520) (f. 784-1130v). 3) J. Pasqual i d'altres creditors dels censals de Luchino Scarampi contra [el procurador fiscal del rei] (c. 1525).

Llengües: Català / Llatí / Castellà

Coberta: Pergamí

Folis: f. 442-1130 + 203 f.

Documentació relacionada: 601,7110,7153,10060,10224,10862

Observacions: Acèfal i àpode. Al dors: "Officis de mossèn Calça. Nº II". Olim 38-IV-7. 1) La causa havia estat oberta a la Reial Audiència, però el Sant Ofici va al·legar que es tractava d'una causa eclesiàstica i queia sota la seva jurisdicció perquè una de les parts era oficial seu. Pasqual afirma que ja exercia com a obrer en vida de Casafranca i exhibeix una sentència favorable dels provisors de greuges de la cort de 1503; la part contrària, un defecte de forma de la sentència i el nomenament reial de Ruiz de Calcena com a successor de Casafranca. 2) Segons els articles presentats per Pasqual, l'ofici havia estat en mans dels Sala, però la Corona els n'havia desposseït per deutes i Joan II el va donar a Casafranca després de la guerra; aquest el va mantenir fins a la seva mort el 1503; Ferran II l'hi va confirmar, tot i les reclamacions dels Sala; Pasqual, hereu de Jeroni Sala, l'obtingué per sentència dels provisors de greuges; li va ser restituït el 1510.

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Tornar als resultats
Nova cerca