Fons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Número: 15913

Títol: Venda de censal mort

Topogràfic: BC Perg. 36 GF

Número de Registre: 25630

Dates: 1436, gener 31. Barcelona

Nivell classificació: Patrimoni: Censals i violaris

Mides: 757 x 750 mm

Suport: Pergamí

Contingut: Jaume de Casafranca, mercader de Barcelona, com a un dels procuradors de Bernat Joan de Cabrera, comte de Mòdica i senyor del vescomtat de Cabrera i de Bas, i alhora síndic d'algunes comunitats del vescomtat, ven a Francesc Sunyer, ciutadà de Barcelona i hereu de Tomàs Girgós, un censal mort de pensió de 38 ll. 10 s. i preu de 577 ll. 10 s.; amb àpoca.

Llengües: Llatí

Documentació relacionada: 8748,15914

Observacions: Al dors: "De la heretat de Thomàs Girgós". Olim "B nº 1", "Febrer B" (etiqueta).

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Nom del Notari: Pere Roig ("Rubei"), notari públic de Barcelona

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Tornar als resultats
Nova cerca