Fons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Número: 18823

Títol: "Acte de la casa y terras de Pau Lladó, mercader, en Sarrià, any 1672"

Topogràfic: AHSCSP Herències, llegats. Vol. VIII. Inv. 1. Carpeta 33/11/4-5

Dates: 1672-1676. Barcelona

Nivell classificació: Patrimoni: Herències i llegats: Lledó, P.

Mides: 330 x 230 mm

Suport: Paper

Contingut: 1) Recull de documents sobre la venda i obres fetes al mas Romanyà -olim Rifós- i terres circumveïnes, a Sant Vicenç de Sarrià, venut per 6.467 ll., per Rafael Guinard, cavaller domiciliat a Barcelona, a Pau Lledó, mercader de la mateixa ciutat, el 8 de juny de 1672 (1672-1676; còpies autenticades de 1689; doc. 5). Conté, solt: 2) "Memorial de la estima de las terras de la casa de Rafel Guinart que antes era de Francesch Romanyà" (s. XVII; doc. 4).

Llengües: Llatí / Català

Coberta: Pergamí

Folis: 2 doc. (45 + 1 f.)

Documentació relacionada: 18821,18832

Localitzacions: Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Per consultar el document adreceu-vos a l'Arxiu Històric de l'Hospital de Sant Pau

Tornar als resultats
Nova cerca