Llista d'encapçalaments de matèria en català

LEMAC | LENOTI

Ajuda

Els encapçalaments i els registres sencers de la LEMAC també es poden consultar a partir de l’encapçalament equivalent en anglès dels Library of Congress subject headings (LCSH) que serveix de base per a l’adaptació de la llista d’encapçalament de matèria en català.

Cerques


Podeu fer servir tres tipus de cerca per plantejar la vostra consulta:


Sobre índex

El sistema us mostrarà l'índex de la LEMAC a partir de la paraula que heu introduït.
Per exemple, si cerqueu països, obtindreu el llistat d'encapçalaments acceptats, no acceptats i de subdivisions a partir del terme cercat.

A partir de la llista de resultats podeu avançar/retrocedir dins l'índex, utilitzar els enllaços per accedir als registres d'autoritat complets o iniciar una nova cerca..

Totes les paraules (I)

El sistema recuperarà nomès aquells encapçalaments i subdivisions que continguin dins la mateixa matèria les paraules introduïdes.
Per exemple, si cerqueu per països condicions, obtindreu com a resultat les següents matèries:

Qualsevol paraula (O)

El sistema recuperarà els encapçalaments i les subdivisions que continguin qualsevol de les paraules introduïdes.
Per exemple, si torneu a cercar països condicions, obtindreu com a resultat, entre d'altres, les següents matèries:

La llista de resultats us mostra la relació dels encapçalaments o termes acceptats (ès a dir, aquells que es poden utilitzar per a la indexació temàtica o catalogació de matèries dels documents), les subdivisions i els encapçalaments no acceptats a partir dels quals es genera una referència d'empreu.

Des de la llista de resultats podeu utilitzar els enllaços per accedir al registres d'autoritat complets i navegar per la LEMAC.

Registre d'autoritat


Un registre d'autoritat pot incloure, a mès de l'encapçalament o terme acceptat, els termes no acceptats (sinònims, quasisinònims, variants ortogràfiques), els termes genèrics, relacionats i específics, referències de vegeu tambè, notes d'abast i la indicació de si es pot emprar la subdivisió geogràfica.


Des del registre d'autoritat podeu utilitzar els enllaços per navegar per la LEMAC, visualitzar el registre en format MARC o si ho desitgeu el podeu descarregar en format d'intercanvi ISO2709.

Copyright @ 2009 Biblioteca de Catalunya