web de la Biblioteca de Catalunya

Llista d'encapçalaments de matèria en català

LEMAC | LENOTI

Butlletí d'actualitzacions

Gràcies a les prestacions del nou sistema informàtic Millennium, a partir del mes de gener de 2009, es comença a publicar el Butlletí d’actualitzacions de la LEMAC, amb periodicitat mensual, amb el qual es pretén cobrir una demanda que, fins ara, no s’havia pogut satisfer per manca de personal.


En aquest butlletí mensual s’inclouran els encapçalaments nous incorporats a la LEMAC durant el mes anterior i els encapçalaments modificats, també els mes anterior, és a dir, els encapçalaments els registres d’autoritat dels quals hagin experimentat algun canvi del tipus que s’enumera a continuació:

  • Encapçalaments substituïts per un altre de diferent. (En aquest cas, en el registre figura un 4XX amb el subcamp |wnne|a)
  • Encapçalaments els registres d’autoritat dels quals han sofert alguna modificació en el sistema de relacions. És a dir, s’ha afegit o esborrat alguna relació de terme genèric, terme relacionat, emprat per (o referència de vegeu) o vegeu també.
  • Encapçalaments els registres d’autoritat dels quals han sofert alguna modificació en la nota d’abast.
  • Encapçalaments els registres dels quals s’ha afegit una subdivisió geogràfica que abans no hi figurava.
  • Les subdivisions noves o les subdivisions modificades el mes anterior, les quals aniran ordenades alfabèticament amb els encapçalaments nous o modificats.

No s’inclouran en aquest butlletí:

  • Els registres als quals només se’ls ha afegit el camp de la font 670 amb les equivalències en anglès i francès: LCSH i RAMEAU, etc.
  • Els registres als quals només se’ls ha afegit el camp 681 de la nota de traça d’exemples temàtics.
  • Els que només presentin una modificació de les codificacions de la capçalera i del camp 008, altre que la indicació de la subdivisió geogràfica.

Actualitzacions mensuals:Podeu consultar les actualitzacions mitjançant l’accés extern al catàleg de la Biblioteca de Catalunya. Qui ho desitgi pot demanar informació a Contacta. Aquesta última modalitat d’accés es recomana als usuaris que desitgin consultar les actualitzacions amb una periodicitat menor que la mensual.

Copyright @ 2009 Biblioteca de Catalunya. Accessibilitat