web de la Biblioteca de Catalunya

Llista d'encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya

LEMAC | LENOTI

Què és

La Llista d’encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya (LENOTI) conté els registres d’autoritat de nom, nom-títol i títol emprats per a la catalogació dels documents. Els registres d'autoritat poden incloure, a més de l'encapçalament acceptat, els encapçalaments no acceptats, els encapçalaments relacionats i les notes sobre l’ús de l’encapçalament.


Les regles de catalogació utilitzades per la Biblioteca per a la tria i la forma dels encapçalaments de nom, nom-títol i títol són les Regles angloamericanes de catalogació (Part II). El format d'autoritats emprat és el Format MARC 21 per a dades d'autoritat.


La Llista conté els registres d’autoritat elaborats per la Biblioteca a partir de l’any 2000 –en aquesta data la Biblioteca inicià l’aplicació de la pauta Manteniment dels registres d’autoritat de nom, nom-títol i títol, P CD-010 del Manual de procediments de la Biblioteca de Catalunya: catalogació descriptiva.


La constant introducció de nous encapçalaments i la necessitat de revisar i actualitzar els encapçalaments ja existents fan de la LENOTI un organisme viu en un perpetu procés de transformació i canvi. Les actualitzacions del contingut de la base de dades s'efectuaran mensualment.


Esperem que la LENOTI afavoreixi l'estandardització dels nostres catàlegs per tal de facilitar l’accés i l’intercanvi de la informació bibliogràfica.


Si voleu demanar més informació sobre la LENOTI o fer algun comentari o suggeriment podeu adreçar-vos a contacta.

Copyright @ 2009 Biblioteca de Catalunya. Accessibilitat