MARC 21 concís d'autoritats: Camps de números i codis (01X-09X)

 

Els camps 01X-09X contenen números de control, números d'enllaç normalitzats, números de classificació i signatures topogràfiques, codis i altres dades relatives al registre d'autoritat.

 

 

Inici de secció

 

 

010 - NÚMERO DE CONTROL DE LA LIBRARY OF CONGRESS (NR)

 

Número únic assignat a un registre per la LC o per un participant en la catalogació cooperativa que contribueix amb registres d'autoritat a la base del Name Authority Cooperative Program (NACO). Aquest camp també s'assigna als registres creats per la LC per al Library of Congress Subject Headings (LCSH).

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Número de control de la LC (NR)

·        $z - Número de control de la LC anul·lat o no vàlid (R)

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples

 

 

010

##$an##80022124#$zn##80014241#

 

 

Inici de secció

 

 

014 - ENLLAÇ AMB EL REGISTRE BIBLIOGRÀFIC DE PUBLICACIÓ EN SÈRIE O DE DOCUMENT EN MÉS D'UNA PART (R)

 

Número de control copiat del camp 001 d'un registre MARC 21 bibliogràfic de recurs continu o de document en més d'una part que es cataloga com a conjunt.

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Número de control de registre bibliogràfic relacionat (NR)

El codi MARC (tancat entre parèntesis) de l'organització que ha creat el registre bibliogràfic relacionat precedeix el número de control.

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples

014

##$a(DLC)###85032313#

 

Inici de secció

 

016 - NÚMERO DE CONTROL DE L'AGÈNCIA BIBLIOGRÀFICA NACIONAL (R)

 

Números únics que han estat assignats a un registre per una agència bibliogràfica nacional altra que la Library of Congress.

 

Indicadors

 

·        Primer - Agència bibliogràfica nacional

       # - Library and Archives Canada

       7 - Agència identificada en el subcamp $2

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Número de control del registre (NR)

·        $z - Número de control del registre anul·lat o no vàlid (R)

·        $2 - Font (NR)

Codi MARC del nom de l'organització que identifica l'agència bibliogràfica nacional, que era la font del número de control del registre.

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

016

##$a0010C0008##

 

016

##$a0115E5000F#

 

 

Inici de secció

 

 

020 - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) (R)

 

ISBN (International Standard Book Number), termes de disponibilitat, i qualsevol ISBN anul·lat/no vàlid copiats d'un camp 020 d'un registre MARC bibliogràfic d'un document en més d'una part que s'ha catalogat com a conjunt.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - ISBN (International Standard Book Number) (NR)

ISBN vàlid, i qualsevol informació qualificadora entre parèntesis. En la visualització es pot generar ISBN i els guionets inserits.

·        $c - Termes de disponibilitat (NR)

Preu o breu menció de disponibilitat, i qualsevol informació qualificadora entre parèntesis sobre la disponibilitat.

·        $q - Informació qualificadora (R)

Breu menció de la informació qualificadora referida al document associat amb un número anotat en el subcamp $a o en el subcamp $z.

·        $z - ISBN anul·lat o no vàlid (R)

ISBN anul·lat o no vàlid i qualsevol informació qualificadora entre parèntesis. En la visualització es pot generar ISBN (no vàlid) i els guionets inserits.

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

020

##$a9706400354

 

020

##$a9788802057668

 

020

##$a8449955289$qv. 1$c$15.00 (per vol.)

 

020

##$a0882335073$qo.c.

 

020

##$a0882335065$qvol. 2$qcart.

 

020

##$a0870686933$qv. 1$qpaper alcalí$z0870684302

 

 

Inici de secció

 

 

022 - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) (R)

 

ISSN i/o qualsevol ISSN incorrecte o anul·lat copiat d'un camp 022 d'un registre MARC bibliogràfic d'un recurs continu.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)

ISSN vàlid per al recurs continu. En la visualització es pot generar ISSN.

·        $l - ISSN-L (NR)

ISSN que enllaça versions en suports diferents d'un recurs continu.  En la visualització, es pot generar ISSN-L.

·        $l - ISSN-L anul·lat(R)

ISSN-L anul·lat que ha estat associat amb el recurs. Cada ISSN-L anul·lat va contingut en un subcamp $m separat. En la visualització, es pot generar ISSN-L (anul·lat)

·        $y - ISSN incorrecte (R)

En la visualització es pot generar ISSN (incorrecte).

·        $z - ISSN anul·lat (R)

En la visualització es pot generar ISSN (anul·lat).

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

022

##$a0083-0674

 

022

##$a1234-1231$l1234-1231

 

022

##$a1560-1560$l1234-1231$m1560-1560

 

022

##$a0046-225X$y0046-2254

 

022

##$a0410-7543$z0527-740X

 

 

Inici de secció

 

 

024 - ALTRES IDENTIFICADORS NORMALITZATS (R)

 

Un número normalitzat o un codi associat amb un ens nomenat en el camp 1XX que no pot ser inclòs en cap altre camp (per exemple, el camp 020 (ISBN), 022 (ISSN) i 027 (Standard Technical Report Number)). La font del número normalitzat o del codi s'identifica en el subcamp $2 (Font del número o codi).

 

Indicadors

 

·         Primer - Tipus de número normalitzat o codi

       7 - Font especificada en el subcamp $2

       8 - Tipus de número normalitzat o codi sense especificar

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Número normalitzat o codi (NR)

·         $c - Termes de disponibilitat (NR)

·         $d - Codis addicionals a continuació del número normalitzat o codi (NR)

·        $q - Informació qualificadora (R)

·         $z - Número normalitzat o codi anul·lat o no vàlid (R)

·         $2 - Font del número o codi (NR)

Codi de: Standard Identifier Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

024

7#$aT-345246800-1$2iswc

024

7#$aISTC 0A9-2002-12B4A105-6$2istc

024

7#$a8462832856536435$2isni

 

Inici de secció

 

 

031 - INFORMACIÓ SOBRE ELS INCIPITS MUSICALS (R)

 

Dades codificades que representen l'incipit musical quan s'utilitzen sistemes de notació establerts que empren símbols ASCII ordinaris per a la música.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Número de l'obra (NR)

·         $b - Número del moviment (NR)

·         $c - Número del fragment (NR)

·         $d - Títol inicial (R)

·         $e - Paper (NR)

·         $g - Clau (NR)

·         $m - Veu/instrument (NR)

·         $n - Armadura (NR)

·         $o - Compàs (NR)

·         $p - Notació (NR)

·         $q - Nota general  (R)

·         $r - Tonalitat o mode (NR)

·         $s - Nota codificada de validesa (R)

·         $t - Incipit del text (R)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $y - Text d'enllaç (R)

·         $z - Nota pública (R)

·         $2 - Codi del sistema (NR

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

031

##$a01$b01$c 01$mS $dAria$tRei d'impuniti eccessi $re$gC-1$oc $p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B$2pe

 

031

##$a01$b01$c01$mOb. 1$gG-2$n bB$oc$pRE 9S(( 8)) 9(( 8 9 8)) 9E( 6) 7( 6S( 5)) / 4S(( 3 2 3)) / $uhttp://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/jsbbrc11.mid$2da

 

031

##$aa$b01$c02 $mS$eSara$dScena. Largo$gC-1$nbBEA$oc$tChi per pietá mi dice il figlio mio che fá $p=5/4-''6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C'nB''4D-/2-/$2pe

 

031

##$a01$b02$c01$mvl1$dAria. Allegro$gG-2$nbBEA$oc$p6{'EDEF}{GABG}{EDEF}{GABG}/{''C'BAG}{FEDC},4B-/$2pe

 

 

Inici de secció

 

 

034 - DADES MATEMÀTIQUES CARTOGRÀFIQUES CODIFICADES (R)

 

Forma codificada de les dades matemàtiques cartogràfiques rellevants a l'aspecte geogràfic de l'ens en les 1XX. Les dades anotades deriven generalment de fonts autoritzades.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - No aplicable

       0 - Perímetre d'inclusió

       1 - Exclusió de perímetre

 

Codis de subcamp

 

Els subcamps $d, $e, $f i $g sempre apareixen junts. Les coordenades poden ser anotades en la forma hgggmmss (hemisferi-graus-minuts-segons), però altres formes són admeses, com ara els graus decimals. Els subelements es justifiquen a la dreta i les posicions no usades contenen un zero.

Els subcamps $j i $k tenen vuit caràcters de longitud cada un i s'hi anota la declinació en la forma hgggmmss (hemisferi-graus-minuts-segons). Els elements grau, minut i segon es justifiquen a la dreta i les posicions no usades contenen un zero. (Si la declinació central és coneguda, es repeteix a tots dos subcamps).

Els subcamps $m i $n tenen sis caràcters de longitud cada un i s'hi anota l'ascensió en la forma hhmmss (hores-minuts-segons). Els elements hora, minut i segon es justifiquen a la dreta i les posicions no usades contenen un zero. (Si l'ascensió dreta del centre és coneguda, es repeteix a tots dos subcamps).

Equinocci o època per a un ens celeste. Generalment anotada en la forma aaaa (any) segons el calendari gregorià, però pot incloure un decimal incloent-hi el mes en la forma aaaa.mm (any-mes).

Distància en anys llum dels cossos celestes, com ara planetes o estrelles, des de la Terra.

Començament del període de temps específic de les coordenades. La data s'estructura en la forma aaaammdd. Quan no s'anota cap data, se suposa que la informació de les coordenades és actual.

Final del període de temps específic de les coordenades. La data s'estructura en la forma aaaammdd. Quan no s'anota cap data, se suposa que la informació de les coordenades és actual.

Codi de: Cartographic Data Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

034

##$dW097.5000$eW089.0000$fN049.5000$gN043.0000$2[codi per a Minnesota Geographic Data Clearinghouse]

 

034

##$dW095.1400$eW094.6500$fN046.3800$gN045.7600$2[codi per a Minnesota Geographic Data Clearinghouse]

 

034

##$dW0772200$eW0772200$fN0011300$gN0011300$2[codi per a GEOnet]

 

034

##$dW113.0000$eW113.0000$fN000.0000$gN00.0000$zMars$2[codi per a Mars Global Surveyor]

 

034

##$dW0381200$eW0841500$fN0381200$gN0381200$2cgotw

 

034

##$dE079.533265$eE086.216635$fS012.583377$gS020.419532

 

034

##$d+079.533265$e+086.216635$f-012.583377$g-020.419532

 

034

##$jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2csa

 

034

##$jN0300000$kN0300000$m021800$n021800

 

034

##$jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2[codi per a Cambridge star atlas]

 

034

##$dE0110000$eE0320000$fN0690000$gN0550000$x17210000$y19171200$2[codi per a Hammond atlas of world history]

 

034

##$dE0110000$eE0240000$fN0690000$gN0550000$x19171200$2[codi per a The statesman's year-book]

 

034

##$dW2450000$eE2570000$fN0160000$gN0190000$zMars$2gpn

 

034

##$3Mouth$d-124.0579299$e-124.0579299$f46.2442673$g46.2442673$2gnis

 

034

##$3Source$dW1174106$eW1174106$fN485723$gN485723$2gnis

 

Inici de secció

 

 

035 - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA (R)

 

Número de control del sistema altre que el número de control contingut en el camp 001 (Número de control), el camp 010 (Número de control de la Library of Congress), o el camp 016 (Número de control de l'agència bibliogràfica nacional).

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Número de control del sistema (NR)

El codi MARC (entre parèntesis) de l'organització que ha originat el número de control del sistema precedeix el número.

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

·        $z - Número de control del sistema anul·lat o no vàlid (R)

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

035

##$a(CaBVaU)2835210335

 

035

##$a(OCoLC)1553114$z(OCoLC)153114

 

 

Inici de secció

 

 

040 - FONT DE LA CATALOGACIÓ (NR)

 

Codi MARC per a l'organització o organitzacions que han creat el registre d'autoritat original, han assignat la designació MARC de contingut o han transcrit el registre en forma llegible per màquina, o han modificat un registre MARC existent. Aquestes dades i el codi a 008/39 (Font de la catalogació) especifiquen les parts responsables del registre d'autoritat.

 

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Agència catalogràfica original (NR)

·        $b - Llengua de la catalogació (NR)

Codi MARC de la llengua utilitzada en les parts textuals del registre.

Codi de: MARC Code List for Languages

·        $c - Agència que fa la transcripció (NR)

·        $d - Agència que fa la modificació (R)

·        $e - Convencions de descripció (R)

Informació que especifica les regles de descripció utilitzades en la formulació de l'estructura de l'encapçalament i de la referència quan el camp 008/10 (Regles de catalogació descriptiva) conté el codi z (Altres).

Codi de: Description Convention Source Codes

·        $f - Convencions d'encapçalaments de matèria o de tesaurus (NR)

Codi MARC de les convencions d'encapçalaments de matèria/tesaurus utilitzades quan el camp 008/11 (Sistema d'encapçalaments de matèria/tesaurus) conté el codi z (Altres).

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes o de llistes de termes de matèries especialitzades indicades en la introducció de Subject Heading and Term Source Codes, com ara Genre/Form Code and Term Source Codes

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (NR) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

040

##$aDLC$cDLC

 

040

##$aSd$cICU

 

040

##$aICU$cICU

 

040

##$aMH$cMH$dDLC

 

040

##$aNc$cDLC$dDLC

 

040

##ES-BaBC$bcat$cES-BaBC$flemac

 

Inici de secció

 

 

042 - CODI D'AUTENTICACIÓ (NR)

Un o més codis que indiquen que un centre d'autenticació ha revisat un registre d'una base de dades nacional. Els codis s'associen a agències d'autenticació designades especialment.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Codi d'autenticació (R)

Codi assignat per un centre d'autenticació per a indicar que el registre ha estat revisat de manera específica.

Codi de: MARC Authentication Action Code List.

 

Inici de secció

 

 

043 - CODI D'ÀREA GEOGRÀFICA (NR)

 

Codis d'àrea geogràfica associats a un encapçalament 1XX en un registre d'encapçalament acceptat o en un registre de subdivisió. La font del codi del subcamp $a és MARC Code List for Geographic Areas*. La font de codi local del subcamp $b s'indica en el subcamp $2. La font dels codis del subcamp $c és ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes o Part 2 : Country subdivision codes.

 

*Nota: Per a Catalunya l'Oficina MARC manté els codis suplementaris de CATMARC, Apèndix C. Vegeu Introducció a la traducció catalana

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Codi d'àrea geogràfica (R)

·        $b - Codi local d'àrea geogràfica (R)

·        $c - Codi ISO (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·        $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del codi local (R)

Codi que identifica la font de la qual s'ha obtingut el codi assignat. Només s'usa quan s'utilitza un subcamp $b per indicar un codi local d'àrea geogràfica. Codi de: Geographic Area Code and Term Source Codes.

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

043

##$an-us-mi

 

043

##$ae-fr---$ae-pl---

 

043

##$ae-gx---

 

043

##$an-cn---

 

043

##$af-ke---

 

043

##$asa-----

 

043

##$an-cn-on

 

043

##$cus

 

 

Inici de secció

 

 

045 - PERÍODE DE TEMPS DE L'ENCAPÇALAMENT (NR)

 

Codi de període de temps (subcamp $a) i/o període de temps formatat (subcamp $b o $c) associat amb l'encapçalament 1XX en un registre d'encapçalament acceptat o un registre de subdivisió.

 

Indicadors

 

·        Primer - Tipus de període de temps en el subcamp $b o $c

       # - Subcamp $b o $c no present

       0 - Data/hora única

       1 - Múltiples dates/hores úniques

Múltiples subcamps $b i/o $c són presents; cada un conté una data/hora formatada.

       2 - Grup de dates/hores

Dos subcamps $b i/o $c són presents i junts expressen un grup de dates i/o hores.

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Codi de període de temps (R)

Codi de quatre caràcters alfanumèrics derivats de "Time Period Code Table" per als períodes de temps aC i dC La taula es troba a MARC 21 Format for Authority Data sota la descripció del camp 045, subcamp $a.

·        $b - Període de temps formatat 9999 aC fins a 9999 dC (R)

Període de temps anotat en la forma aaaammddhh i precedit per un codi d'era (c per a aC; d per a dC).

·        $c - Període de temps formatat anterior a 9999 aC (R)

Un període de temps que consta de tants caràcters numèrics com siguin necessaris per a representar el número d'anys aC: anterior a 9999.

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

045

##$aa0d6

 

045

0#$c2500000000

 

045

1#$bd1972$bd1975

 

045

2#$bd186405$bd186408

 

045

2#$c25000$c15000

 

045

##$ad7d9

 

045

##$aa-c-

 

045

##$ac4c6

 

045

##$ad8h2

 

045

2#$bd1791$bd1797

 

045

2#$c225000000$c70000000

 

 

Inici de secció

 

 

046 - DATES ESPECIALS CODIFICADES (R)

 

Dates associades amb l'ens descrit en el registre. Hi inclouen:

Per a una persona: data de naixement d'una persona, data de mort, i data o interval de dates del període d'activitat d'una persona.

Per a una entitat: data o interval de dates en què un congrés, etc., es va celebrar, o una data amb la qual l'entitat està associada altrament (per exemple, la data de fundació, la data de finalització, període d'activitat).

Per a una família: la data més antiga associada amb la família.

Per a una obra o expressió: una data significativa associada amb l'obra o expressió.

La data i l'hora s'anoten d'acord amb Representations of Dates and Times (ISO 8601) en la forma aaaa, aaaa-mm, o aaaammdd (4 per a l'any, 2 per al mes, i 2 per al dia) a no ser que el subcamp $2 (Font de la data) especifiqui un altre esquema per a les dates.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $f - Data de naixement (NR)

·        $g - Data de mort (NR)

·        $k - Data inicial de creació o data única de creació (NR)

·        $l - Data final de creació (NR)

·        $o - Data única o d'inici per al contingut agregat (NR)

·        $p - Data final per al contingut agregat (NR)

·        $q - Data de creació (NR)

·        $r - Data de cessament (NR)

·        $s - Data de començament del període (NR)

·        $t - Data d'acabament del període (NR)

·        $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·        $v - Font de la informació (R)

·        $2 - Font de l'esquema de la data (NR)

Font de l'esquema de la data usat si no està en la forma aaaammdd com s'especifica en el subcamp $f (Data de naixement). Codi de: Date and Time Scheme Source Codes..

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

 

Exemples

 

046

##$f1931

100

1#$aMunro, Alice,$d1931-

 

046

##$f19360505

100

1#$aSmith, John,$d1936 May 5-

 

046

##$f1899$g1961

100

1#$aHemingway, Ernest,$d1899-1961

 

046

##$k1985$l9999$o1800$p1899

 

046

##$k1994$o0203$p1486

 

046

##$k2006$o1932$p1940

 

046

##$q1977

110

2#$aDouble Image (Musical group : 1977-)

 

046

##$q1970$r1972

110

2#$aBrigham Young University.$bDepartment of Education (1970-1972)

046

##$s1925$t1979

100

3#$aPahlavi (Dynasty : 1925-1979)

 

046

##$f1831?$2edtf

100

1#$aSmith, James,$dborn 1831?

 

Inici de secció

 

 

 

050 - SIGNATURA TOPOGRÀFICA DE LA LIBRARY OF CONGRESS (R)

Número de classificació i/o de signatura topogràfica d'una col·lecció quan tota la col·lecció o una part es classifica com a unitat bibliogràfica o amb la col·lecció principal. El número de classificació s'obté de Library of Congress Classification o de LC Classification Additions and Changes.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Font de la signatura topogràfica

       0 - Assignada per la LC

       4 - Assignada per una agència altra que la LC

El subcamp $5 conté el codi MARC de l'organització.

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Número de classificació (NR)

·        $b - Número de document (NR)

Les organitzacions que utilitzen Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table poden seguir la pràctica del número de document de la LC aplicant els procediments de Subject Cataloging Manual: Shelflisting.

·        $d - Volums/dates als quals s'apliquen les signatures topogràfiques (NR)

Menció que s'utilitza només quan la signatura topogràfica no s'aplica a tots els documents de la col·lecció. En la visualització es pot generar S'aplica a:

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·        $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

050

#0$aQC851$b.L455 subcol·l.

 

050

#4$aQH198.H3$bC66$5DI

 

050

#0$aDQ3$b.S6

 

050

#0$aQE462.K5$bI59

 

050

#0$aQK1$b.U45$dnúm. 1-200, còpia 1; núm. 201-

 

050

#4$aHD1694.S6$bC55$5DI

 

 

Inici de secció

 

 

052 - CLASSIFICACIÓ GEOGRÀFICA (R)

 

Codi per a una àrea geogràfica associada al camp 151 d'un registre d'encapçalament acceptat o d'un registre de subdivisió d'un nom geogràfic. El codi de classificació geogràfica s'obté de la Library of Congress Classification Class G i de les llistes ampliades de números Cutter per als noms de lloc, que manté la Library of Congress.

 

Indicadors

 

·        Primer - Font del codi

       # - Library of Congress Classification

       1 - U.S. Dept. of Defense Classification

       7 - Font especificada en el subcamp $2

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Codi de classificació d'àrea geogràfica (NR)

Codi numèric de quatre caràcters fins a sis caràcters, per a l'àrea geogràfica principal associada al document. El codi s'obté de la taula de la classe G de la LC i s'omet la lletra G.

·        $b - Codi de classificació de subàrea geogràfica (R)

Codi alfanumèric, assignat a partir de les llistes Cutter ampliades, que representa una subàrea de l'àrea geogràfica codificada en el subcamp $a. Les llistes Cutter per a llocs d'Estats Units d'Amèrica es publiquen a Geographic Cutters, que manté la Library of Congress.

·        $d - Nom de lloc habitat (R)

Pot contenir el nom de l'àrea geogràfica

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·        $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del codi (NR)

Codi MARC per a la font de la classificació geogràfica. Codi de: Classification Scheme Source Codes

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

052

##$a4411

 

052

##$a4034$bR4$bR8

 

052

##$a4034$bR4$bR8

 

052

1#$aBK$dMostar

 

 

Inici de secció

 

 

053 - NÚMERO DE LA CLASSIFICACIÓ DE LA LC (R)

 

Un únic número de la classificació de la LC o un grup de números associats a un encapçalament 1XX d'un registre d'encapçalament acceptat o d'un registre de subdivisió. El número de classificació s'obté de la Library of Congress Classification i/o de la LC Classification Additions and Changes. El guionet (-) entre els dos números de classificació d'un grup de números es pot generar, basat en la presència dels dos subcamps $a i $b.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Font del número de classificació

       0 - Assignat per la LC

       4 - Assignat per una agència altra que la LC

El subcamp $5 conté el codi MARC de l'organització.

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Element del número de classificació--número únic o número inicial de l'extensió (NR)

·        $b - Element del número de classificació--número final de l'extensió (NR)

Frase o terme que especifica el tema del número de classificació quan l'encapçalament és representat en més d'un lloc de les taules de classificació. En la visualització es poden generar els parèntesis que tanquen la frase o terme.

·        $c - Terme explicatiu (NR)

Frase o terme que especifica el tema del número de la classificació quan l'encapçalament és representat en més d'un lloc de les taules de classificació. En la visualització es poden generar els parèntesis que tanquen la frase o terme.

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·        $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

053

#0$aPS3557.R48998

 

053

#0$aBX8627

 

053

#0$aP301$cLingüística

 

053

#0$aE201$bE298

 

053

#0$aML1160$cHistòria

 

053

#0$aMT728$cEnsenyament

 

053

#0$aBX850$bBX875$cDocuments

 

053

#4$aHD1694.S6$5DI

 

Inici de secció

 

 

055 - SIGNATURA TOPOGRÀFICA DE LIBRARY AND ARCHIVES CANADA (R)

 

Signatura topogràfica d'una col·lecció assignada al Canadà si la institució ha classificat tota la col·lecció o una part com un conjunt aplegat, o amb una col·lecció principal, per exemple el subcamp $a, codi c o m del camp 646 (Pràctica de classificació de la col·lecció).

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Font de la signatura topogràfica

       0 - Assignada per la LAC

       4 - Assignada per una agència altra que la LAC

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Número de classificació (NR)

·        $b - Número de document (NR)

·        $d - Volums/dates als quals s'apliquen les signatures topogràfiques (NR)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·        $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del número (NR)

Codi de: Classification Scheme Source Codes

·        $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

055

#0$aF5499 H31$bA32

 

055

#4$aLC1046.13$bA4$5CaOON

 

055

#0$aRS144 O5$bP73$d1970-1979

 

055

#0$aHB31$bE285

 

055

#4$aFC18$bC353$2fcps$5CaQMG

 

 

Inici de secció

 

 

060 - SIGNATURA TOPOGRÀFICA DE LA NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (R)

 

Signatura topogràfica d'una col·lecció quan s'ha classificat tota la col·lecció o una part com a unitat bibliogràfica o amb la col·lecció principal. El número de classificació s'obté de les taules QS-QZ i W de la National Library of Medicine Classification o de les taules de la Library of Congress Classification utilitzades per la NLM per als temes relacionats.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Font de la signatura topogràfica

Valor que indica si la signatura topogràfica ha estat assignada per la National Library of Medicine o una altra organització.

       0 - Assignada per la NLC

       4 - Assignada per una agència altra que la NLC

El subcamp $5 conté el codi MARC de l'organització.

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Número de classificació (NR)

·        $b - Número del document (NR)

La NLM utilitza la Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table i un esquema de numeració especial per a les classes W1 i W3 per a crear els números dels documents.

·        $d - Volums/dates als quals s'apliquen les signatures topogràfiques (NR)

Menció utilitzada només quan la signatura topogràfica no s'aplica a tots els documents de la col·lecció. En la visualització es pot generar S'aplica a:

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·        $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

060

#0$aW1$bJO706M

 

060

#4$aW1$bRI218$5CLU-M

 

060

#0$aW1$bJO706M

 

060

#0$aWO 700$bT776

 

 

Inici de secció

 

 

065 - ALTRES NÚMEROS DE CLASSIFICACIONS (R)

 

Conté un número de classificació assignat per una agència catalogràfica que utilitza un esquema altre que l'esquema de la Library of Congress Classification; els sistemes de classificació de la Library and Archives Canada, la National Library of Medicine, la National Agricultural Library, la U.S. Government Printing Office, i la U.S. Department of Defense. El camp no s'ha d'utilitzar per a números de classificació assignats a partir d'una font a la qual no s'assignaria un subcamp $2 de font del codi de número.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Element del número de classificació--número únic o número inicial de l'extensió (NR)

·        $b - Element del número de classificació--número final de l'extensió (NR)

·        $c - Terme explicatiu (NR)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·        $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del número

Codi de: Classification Scheme Source Codes

·        $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

065

##$aZ294.4-5g $2rubbk $5RuMoRGB

 

065

##$aV152.2íà73 $2rubbk $5RuMoRGB

 

065

##$aSh1v663.2 $2rubbk $5RuMoRGB

 

 

Inici de secció

 

 

066 - JOCS DE CARÀCTERS PRESENTS (NR)

 

Informació que indica que el joc de caràcters present en un registre és un altre que ISO 10646 (o Unicode). Es proporciona una descripció detallada de les seqüències de sortida normalitzades utilitzades en els registres MARC a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Caràcters intermedi i final de la seqüència de sortida que designa i crida, per defecte, el joc de caràcters G0.

Caràcters intermedi i final de la seqüència de sortida que designa i crida, per defecte, el joc de caràcters G1.

Caràcters intermedi i final de cada seqüència de sortida que designa un joc de caràcters altern utilitzat en el registre.

 

Exemples

 

 

066

##$a(N

 

066

##$a$1

 

066

##$b$)1

 

066

##$b)Q

 

066

##$c)2

 

 

Inici de secció

 

 

070 - SIGNATURA TOPOGRÀFICA DE LA NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY (R)

 

Signatura topogràfica assignada per la National Agricultural Library a una col·lecció quan es classifica tota la col·lecció o una part com a unitat bibliogràfica o amb la col·lecció principal.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Menció que s'utilitza només quan la signatura topogràfica no s'aplica a tots els documents de la col·lecció. En la visualització es pot generar S'aplica a:

 

Exemples

 

 

070

##$a99.8$bF76322

 

070

##$aQH545.AT6

 

 

Inici de secció

 

 

072 - CODI DE CATEGORIA DE MATÈRIA (R)

 

Codi per a la categoria de matèria associada amb el camp 1XX d'un registre d'encapçalament acceptat o d'un registre d'etiqueta de node.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Cap informació proporcionada

La font del codi és la mateixa que la del sistema d'encapçalaments de matèria/tesaurus identificada a 008/11.

       0 - Llista de codis de categoria de matèria de la NAL

La font del codi de categoria de matèria és AGRICOLA Subject Category Codes with Scope Notes, que manté la NAL.

       7 - Font especificada al subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

Codi per a la matèria àmplia a la qual pertany l'encapçalament d'un tesaurus organitzat jeràrquicament.

Nivell d'especificitat dins de la matèria més àmplia codificada en el subcamp $a.

Codi MARC que identifica el tesaurus utilitzat per a assignar el codi de categoria de matèria quan el segon indicador conté el valor 7. Codi de: Subject Category Code Source Codes.

 

Exemples

 

 

072

##$aC23. $x739. $x102

 

072

#0$aQ200

 

072

##$aL1. $x346. $x596. $x463

 

072

##$aC4. $x697

 

072

##$aZ1. $x58. $x266. $x513

 

 

Inici de secció

 

 

073 - ÚS DE LA SUBDIVISIÓ (NR)

 

Codi que especifica els termes de matèria temàtics o geogràfics amb què es pot utilitzar l'encapçalament 1XX d'un registre de subdivisió en un tesaurus determinat.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi de designador de categoria que especifica la categoria dels termes amb què es poden utilitzar les subdivisions.

Codi MARC que identifica el tesaurus utilitzat per a assignar el codi de designador de categoria. Codi de: Subject Category Code Source Codes

 

Exemples

 

 

073

##$aE1$aE2$aE3$aE4$aE6$aE7$aN2$zmesh

 

 

Inici de secció

 

 

075 - TIPUS D'ENTITAT (R)

 

Tipus d'entitat descrit pel registre d'autoritat com un tot.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Terme de tipus d'entitat (R)

·        $b - Codi de tipus d'entitat (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·        $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font (NR) Vegeu Type of Entity Source Codes

 

Exemples

 

075

##$aPerson$bp$2gndgen

 

075

##$aGott$bpxg$2gndgen

 

075

##$aFamilie$bpif$aMitglied regierender Fürstenhäuser$bpik$2gndgen

 

075

##$aKörperschaft$bb$2gndgen

 

075

##$aProjekt$bkip$2gndgen

 

075

##$aWerk$bu$2gndgen

 

075

##$aWerk der Musik$bwim$aFassung eines Werks der Musik$bwif$2gndgen

 

 

Inici de secció

 

080 - NÚMERO DE LA CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL (R)

 

Número de la classificació associat amb un encapçalament 1XX en un registre d'encapçalament acceptat. El número s'obté de l'esquema de la Classificació decimal universal.

 

Indicadors

 

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Completa

       1 - Abreujada

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

 

Exemples

 

 

080

##$a001.81$2[informació sobre l'edició]

080

##$a971.1/.2

080

##$a631.321:631.411.3$2[informació sobre l'edició]

080

##$a821.113.1$x(494)$2[informació sobre l'edició]

080

##$a94$x(474) $x"19"$x(075)$2[informació sobre l'edició]

080

0#$a7.033.4$x(460.12)$22000

080

0#$a616$x073.7$22000

080

##$a82:111.852$21993

080

##$a821.113.4-14$21998

080

0#$a621.39$22000

080

0#$a(460.27M.)$22000

 

Inici de secció

 

082 - SIGNATURA TOPOGRÀFICA DE LA CLASSIFICACIÓ DECIMAL DE DEWEY (R)

 

Signatura topogràfica d'una col·lecció quan tota la col·lecció o una part es classifica com a unitat bibliogràfica o amb la col·lecció principal. El número de classificació és obtingut de Dewey Decimal Classification and Relative Index, de l' Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index, i de les actualitzacions electròniques de cada edició. Des de 1997 les actualitzacions s'han publicat a DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.

 

Indicadors

 

       0 - Completa

       1 - Abreujada

    7 - Altres edicions especificades en el subcamp $2

Valor que indica si la signatura topogràfica ha estat assignada per la Library of Congress o una altra organització.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Assignada per la LC

       4 - Assignada per una agència altra que la LC

 

Codis de subcamp

 

Menció que s'utilitza només quan la signatura topogràfica no s'aplica a tots els documents de la col·lecció. En la visualització es pot generar S'aplica a:

Número d'edició a partir del qual s'assigna el número de classificació. En la visualització es pot generar l'abreviatura dc que pot precedir el número d'edició

 

Exemples

 

 

082

00$a780.92$222

082

10$a552$213

082

74$a839.82$25/nor$qNO-OsNB

082

00$a345.73$222

082

00#a949.4$222

 

Inici de secció

 

 

083 - NÚMERO DE LA CLASSIFICACIÓ DECIMAL DE DEWEY (R)

 

Un únic número de la classificació Dewey o un grup de números associats a un encapçalament 1XX d'un registre d'encapçalament acceptat o d'un registre de subdivisió. El número de classificació s'obté de la Dewey Decimal Classification, Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index; i de les actualitzacions electròniques de cada edició. Des de 1997 les actualitzacions es publiquen a DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.

 

El guionet (-) entre els dos números de classificació d'un grup de números es pot generar automàticament basat en la presència dels dos subcamps $a i $b; en la visualització el sistema pot generar els parèntesis que poden tancar un terme explicatiu en el subcamp $c d'un registre d'encapçalament acceptat; l'abreviatura T davant la taula en el subcamp $z; el guió (-) entre el número de la taula i el número de classificació en els subcamps $z i $a; i l'abreviatura dc davant el número d'edició en el subcamp $2.

 

Indicadors

 

       0 - Completa

       1 - Abreujada

       7 - Altres edicions especificades en el subcamp $2

       0 - Assignat per la LC

       4 - Assignat per una agència altra que la LC

 

Codis de subcamp

 

Frase o terme descriptiu que especifica el tema del número de classificació. Usat normalment per diferenciar dos o més números associats amb l'encapçalament. En la visualització es poden generar els parèntesis que tanquen la frase o terme.

 

Exemples

 

 

083

00$a616.980213$222

 

083

00$a951$222

 

083

04$a411$222$5[codi de l'organització]

 

083

00$z2$a51$222

 

083

00$a549.23$cMineralogy$222

 

Inici de secció

 

 

086 - SIGNATURA TOPOGRÀFICA DE DOCUMENT OFICIAL (R)

 

Signatura topogràfica d'un document oficial d'una col·lecció quan tota la col·lecció o una part es classifica com a unitat bibliogràfica o amb la col·lecció principal (646, Pràctica de classificació de col·lecció, subcamp $a, codi c o m). L'organització que assigna el número pot ser identificada en el subcamp $5.

 

El camp 086 pot contenir els volums/dates als quals s'aplica el número. Les diverses signatures topogràfiques de diferents grups de volums/dates dins una col·lecció o de còpies o d'unitats diferents s'entren en camps 086 separats.

 

Indicadors

 

       # - Font especificada en el subcamp $2

       0 - Superintendent of Documents Classification System

       1 - Government of Canada Publications: Outline of Classification

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi MARC que identifica el sistema o esquema de classificació de document oficial quan el primer indicador conté un blanc(#). Codi de: Classification Scheme Source Codes.

 

Exemples

 

 

086

##$aHEU/G74.3C49$2ordocs

 

086

0#$aA 13.28:F 61/2/981 Glacier

 

086

1#$aCS13-211

 

086

##$aGM.40i5:$2ordocs

 

086

##$aHEU/G74.4B1:$2ordocs

 

086

##$aWR.4G91:$d1975-$2ordocs

 

086

##$aA 1.1:$zA 1.1/3:984

 

 

Inici de secció

 

 

087 - NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DE DOCUMENT OFICIAL (R)

 

Un únic número de classificació de document oficial o un número principal o una sèrie de números associats a un encapçalament 1XX d'un registre d'encapçalament acceptat. Els números de classificació es poden qualificar amb informació explicativa quan l'encapçalament està representat per un o més números en el mateix esquema de classificació.

 

Indicadors

 

       # - Font especificada en el subcamp $2

       0 - Superintendent of Documents Classification System

       1 - Government of Canada Publications: Outline of Classification

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi MARC que identifica el sistema o esquema de classificació de document oficial quan el primer indicador conté un blanc(#). La font del codi MARC és Classification Scheme Source Codes que manté laLibrary of Congress.

 

 

Exemples

 

 

087

0#$aY 4.N 16

 

087

1#$aFs-85

 

087

##$aWR$c1987-$2ordocs

 

087

0#$aHE 20.8216

 

087

##$aSTA 993$2nydocs

 

087

1#$aFs-20$bFs-29

 

087

##$aY/G29/2$c1987-$2ordocs

 

Inici de secció

 

 

09X - SIGNATURES TOPOGRÀFIQUES LOCALS

 

Els camps 090-09X estan reservats a les signatures topogràfiques assignades localment a una col·lecció quan s'ha classificat tota la col·lecció o una part com a unitat bibliogràfica o amb la col·lecció principal.

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC