MARC 21 concís d'autoritats: Referències complexes de matèria (2XX-3XX)

 

Els camps 260 i 360 s'utilitzen per a anotar informació sobre formes no autoritzades d'encapçalaments de matèria, sobre diferents formes autoritzades d'encapçalaments de matèria, i sobre altres formes variants no triades com a forma autoritzada quan les relacions no poden ser expressades de manera adequada amb una o més referències creuades simples. Per a més informació sobre referències i traces, vegeu la secció Traces i referències--Informació general.

 

 

 

260 - REFERÈNCIA COMPLEXA DE "VEGEU"--MATÈRIA (R)

 

El text explicatiu i els encapçalaments als quals es remet requerits en un registre de referència per a les matèries quan hi ha relacions entre matèries no acceptades i matèries acceptades que no poden ser expressades de manera adequada amb una o més referències creuades simples, generades a partir dels camps de traça 4XX de referència de "Vegeu" en el registre d'encapçalament acceptat. En la visualització es pot generar una frase com ara empreu:

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Encapçalament al qual es remet (R)

·        $i - Text explicatiu (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Exemples

 

 

260

##$iels encapçalaments de matèria que comencen amb la paraula$aDiscos

 

260

##$ila subdivisió$aDivisions administratives i polítiques$isota països, ciutats, etc.;$ii la subdivisió$aComunitats autònomes$isota la subdivisió geogràfica de certs termes, ex.:$aFunció pública--Espanya--Comunitats autònomes;$ii la subdivisió$aProvíncies$isota la subdivisió geogràfica dels països organitzats en províncies

 

260

##$ila subdivisió$aManuals d'afeccionats$isota termes tècnics per a les obres d'ensenyament per a no-professionals o per a les obres de divulgació que expliquen com aprendre la tècnica o executar una determinada operació, ex.:$aRàdio--Manuals d'afeccionats

 

260

##$aProjekt$0(DE-101b)4115645-6

 

260

##$aKostenrechnung$0(DE-101b)4032592-1

 

Inici de secció

 

 

360 - REFERÈNCIA COMPLEXA DE "VEGEU TAMBÉ"--MATÈRIA (R)

 

El text explicatiu i els encapçalaments als quals es remet requerits en un registre de referència per a les matèries quan hi ha relacions entre matèries no acceptades i matèries acceptades que no poden ser expressades de manera adequada amb una o més referències creuades simples, generades a partir dels camps de traça 5XX de referència de "Vegeu també" en els registres d'encapçalament acceptat. En la visualització es pot generar una frase com ara vegeu també:

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Encapçalament al qual es remet (R)

·        $i - Text explicatiu (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

360

##$ii les subdivisions$aDiccionaris$io$aEnciclopèdies$isota temes

 

360

##$iels noms propis de les esglésies

 

360

##$ila subdivisió$aRelació amb [l'Antic Testament, Mateu, Salms, etc.]$isota la Bíblia i parts de la Bíblia, ex.:$aBíblia. N.T.--Relació amb l'Antic Testament; Bíblia. N.T. Mateu--Relació amb els Salms; Bíblia. O.T. Salms--Relació amb Marc;$ietc.

 

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC