MARC 21 concís d'autoritats: Referències complexes de nom (663-666)

 

Els camps 663-666 contenen informació sobre formes no autoritzades d'encapçalaments de nom, formes diferents d'encapçalaments de nom, i altres variants no triades com a formes autoritzades quan les relacions no poden ser expressades de manera adequada amb una o més referències creuades simples. La informació general sobre aquests elements MARC 21 es presenten a la secció Traces i referències--Informació general. Les Referències complexes de nom s'anoten en un dels camps següents:

 

 

 

663 - REFERÈNCIA COMPLEXA DE "VEGEU TAMBÉ"--NOM (R)

 

El text explicatiu i els encapçalaments als quals es remet requerits quan existeixen relacions entre un nom acceptat i un nom o altres noms acceptats que no poden ser expressades de manera adequada amb una o més referències creuades simples generades a partir dels camps de traça 5XX de "Vegeu també".

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Text explicatiu (R)

·        $b - Encapçalament al qual es remet (R)

·        $t - Títol al qual es remet (R)

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

663

##$aPer a obres d'aquest autor escrites sota pseudònims, vegeu també$bGray, E. Condor, 1839-1905$ai$bPage, H. A., 1839-1905

 

663

##$aPer a obres d'aquest autor escrites sota el seu nom real, vegeu també$bJapp, Alexander H. (Alexander Hay), 1839-1905.$aPer a bres d'aquest autor escrites sota un altre pseudònim, vegeu també $bPage, H. A., 1839-1905

 

663

##$aPer a obres d'aquest autor escrites sota el seu nom real, vegeu també$bJapp, Alexander H. (Alexander Hay), 1839-1905.$aPer a obres d'aquest autor escrites sota un altre pseudònim, vegeu també$bGray, E. Condor, 1839-1905

 

 

Inici de secció

 

 

664 - REFERÈNCIA COMPLEXA DE "VEGEU"--NOM (NR)

 

El text explicatiu i els encapçalaments als quals es remet requerits en un registre de referència de noms quan existeixen relacions entre un nom no acceptat i un o més noms acceptats que no poden ser expressades de manera adequada amb referències creuades simples generades a partir dels camps de traça 4XX de "Vegeu".

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Text explicatiu (R)

·        $b - Encapçalament al qual es remet (R)

·        $t - Títol al qual es remet (R)

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

664

##$aPer a aquest moviment inclòs en el Requiem inacabat del compositor, vegeu$bReger, Max, 1873-1916.$tRequiem (Missa)

 

664

##$avegeu$bPujol, Joan, 1570-1626$bPujol, Joan, 1944-

 

664

##$aPer als reculls que comencen amb aquest títol, vegeu$bVerdi, Giuseppe, 1813-1901$tÒperes. Seleccions

 

 

Inici de secció

 

 

665 - REFERÈNCIA HISTÒRICA (NR)

 

Text per a les notes de referència històrica dels noms usats en un registre d'encapçalament acceptat quan es necessita més informació sobre les relacions existents entre tres o més noms acceptats (normalment noms d'entitat) i que poden ser expressades de manera adequada amb referències creuades simples generades a partir dels camps de traça 5XX de "Vegeu també" en els registres d'encapçalament acceptat.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Referència històrica (R)

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

665

##$aEl gener de 1979 el Connecticut Dept. of Social Services es va dividir en dos per a formar el Dept. of Human Resources i el Dept. of Income Maintenance.$aLes obres d'aquestes entitats es troben sota els encapçalaments següents, d'acord amb el nom utilitzat en el moment de la publicació:$aConnecticut. Dept. of Social Services.$aConnecticut. Dept. of Human Resources.$aConnecticut. Dept. of Income Maintenance.$aENTRADA DE MATÈRIA: Les obres d'aquestes entitats s'entren sota un o més dels noms resultants de la divisió. Les obres que cobreixen el període anterior a la divisió s'entren sota el nom de l'entitat originària.

 

 

Inici de secció

 

 

666 - REFERÈNCIA EXPLICATIVA GENERAL--NOM (NR)

 

Nota en un registre de referència que explica com s'entren en un fitxer els noms que tenen les mateixes característiques (per exemple, cognoms amb prefixos escrits separadament).

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·        $a - Referència explicativa general (R)

·        $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·        $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

666

##$aAlguns noms que comencen amb aquest prefix també són entrats sota La (per exemple, La Bretèque, Pierre de) alguns altres noms són entrats sota el nom que va a continuació del prefix (per exemple, Torre, Marie de la)

 

666

##$aEls noms d'entitats que comencen amb aquesta paraula són entrats sota la paraula següent del nom.

 

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC