Formats MARC 21 concisos

 

Canvis en el format

Biblioteca de Catalunya

Oficina MARC

 

 

Sumari

 

Introducció

Canvis en el format bibliogràfic

Canvis en el format d'autoritats

Canvis en el format de fons

 

 

Introducció

 

Aquest document conté la llista dels canvis fets en la vint-i-sisena i vint-i-setena actualitzacions a l'edició 1999 dels Formats MARC 21 concisos. Les actualitzacions de l'abril de 2018 (Update No. 26) inclouen els canvis resultants de les propostes que van ser tingudes en consideració per part de la comunitat del MARC 21 des de la publicació de la Update No. 25 (December 2017). Les actualitzacions del novembre de 2018 (Update No. 27) inclouen els canvis resultants de les propostes que van ser tingudes en consideració per part de la comunitat del MARC 21 des de la publicació de la Update No. 26 (April 2018). Tots els canvis són inclosos en l'edició web .

 

 

 

Canvis en el format d'autoritats

Els termes destacats en vermell en el format en línia indiquen els canvis fets en l'edició 2018 dels Formats concisos de MARC 21 i que són inclosos en l'edició electrònica 2018 de MARC 21 Concise Formats.

 

Canvis de la vint-i-sisena actualització

Update No. 26 (April 2018)

 

     Canvis per via ràpida:

·      Subcamp

       $r - Nombre total d'individus que interpreten alhora que els conjunts (NR) en 382 (Repartiment d'execució (música))

 

Inici

 

 

Guia local per a la impressió de la vint-i-sisena actualització

 

Les seccions i camps següents han estat canviats en la Update No. 26 (April 2018) i s'han d'imprimir per mantenir actualitzada la còpia impresa del format:

 

·     382 - Repartiment d'execució (música)

 

Inici

 

 

Canvis de la vint-i-setena actualització

Update No. 27 (November 2018)

 

Els termes destacats en vermell en el format en línia indiquen els canvis fets en l'edició 2018 dels Formats concisos de MARC 21 i que són inclosos en l'edició electrònica 2018 de MARC 21 Concise Formats.

 

     Canvis en els noms i definicions dels designadors de contingut:

 

·      Subcamps

       $6 - Enllaç redescrit en Subcamps de control

 

     Canvis per via ràpida:

·      Subcamp

       $2 - Font del número (NR) en 055 (Signatura topogràfica de Library and Archives Canada)

 

Inici

 

 

Guia local per a la impressió de la vint-i-setena actualització

 

Les seccions i camps següents han estat canviats en la Update No. 27 (November 2018) i s'han d'imprimir per mantenir actualitzada la còpia impresa del format:

 

·     055 - Signatura topogràfica de Library and Archives Canada

 

·     Subcamps de control

 

Inici

 

Canvis en el format de fons

 

Els termes destacats en vermell en el format en línia indiquen els canvis fets en l'edició 2018 dels Formats concisos de MARC 21 i que són inclosos en l'edició electrònica 2018 de MARC 21 Concise Formats.

 

Canvis de la vint-i-sisena actualització

Update No. 26 (April 2018)

 

     Designadors de contingut nous:

 

·      Codis

       Codi x - No aplicable en Mapa 007/04 (Suport físic)

 

     Canvis en els noms i definicions dels designadors de contingut:

 

·      Codis

       Codi c - Preproducció redenominat Preproducció fotogràfica en Mapa 007/06 (Detalls de la producció/reproducció)

 

Inici

 

 

Guia local per a la impressió de la vint-i-sisena actualització

 

Les seccions i camps següents han estat canviats en la Update No. 26 (November 2018) i s'han d'imprimir per mantenir actualitzada la còpia impresa del format:

 

·     007 - Mapa

 

 

 

Els termes destacats en vermell en el format en línia indiquen els canvis fets en l'edició 2018 dels Formats concisos de MARC 21 i que són inclosos en l'edició electrònica 2018 de MARC 21 Concise Formats.

 

Canvis de la vint-i-setena actualització

Update No. 27 (November 2018)

 

     Canvis en els noms i definicions dels designadors de contingut:

 

·      Subcamps

       $6 - Enllaç redescrit en Subcamps de control

 

Inici

 

 

Guia local per a la impressió de la vint-i-setena actualització

 

Les seccions i camps següents han estat canviats en la Update No. 27 (November 2018) i s'han d'imprimir per mantenir actualitzada la còpia impresa del format:

 

·     Subcamps de control

 

Inici

 

 


 

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC

 

snb@bnc.cat

28/03/2019