MARC 21 concís d'autoritat: Capçalera i Directori

·        CAPÇALERA

·        DIRECTORI

 

 

CAPÇALERA

 

Camp fix que comprèn les primeres 24 posicions (00-23) de cada registre i proporciona informació per al processament del registre.

 

Posicions dels caràcters

 

·        00-04 - Longitud del registre

Cadena de cinc caràcters numèrics, generada automàticament, que especifica la longitud de tot el registre. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

·        05 - Estat del registre

Indica la relació del registre amb un fitxer.

       a - Increment del nivell de codificació

El Nivell de codificació (Capçalera/17) del registre ha estat canviat del codi o (incomplet) al codi n (complet).

       c - Corregit o revisat

Canvi, fet en el registre, altre que en el codi de Nivell de codificació.

       d - Esborrat

Codi esborrat utilitzat quan no és aplicable ni el codi s ni el codi x.

       n - Nou

       o - Obsolet

       s - Esborrat; encapçalament dividit en dos o més encapçalaments

       x - Esborrat; encapçalament substituït per un altre encapçalament

·        06 - Tipus de registre

Indica les característiques del registre i defineix els seus components.

       z - Dades d'autoritat

·        07-08 - Posicions sense definir

Cada una conté un blanc (#)

·        09 - Esquema de codificació de caràcters

       # - MARC-8

       a - UCS/Unicode

·        10 - Compte d'indicador

Número 2, generat automàticament, que indica el nombre de posicions usades per als indicadors en un camp variable de dades.

·        11 - Longitud de codi de subcamp

Número 2, generat automàticament, que indica el nombre de posicions usades per cada codi de subcamp en un camp variable de dades.

·        12-16 - Adreça d'inici de les dades

Cadena de cinc caràcters numèrics, generada automàticament, que indica la primera posició del primer camp variable de control en un registre. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

·        17 - Nivell de codificació

Indica si el registre és complet.

       n - Registre d'autoritat complet

El registre satisfà els requeriments de registre de nivell nacional.

       o - Registre d'autoritat incomplet

·        18 - Política de puntuació

Codi alfanumèric d'un caràcter que designa la política de puntuació seguida en els camps d'encapçalaments i de traces.
Fa referència només a la puntuació de final de camp i de subcamp, i no a la puntuació interna.

       # - Cap informació proporcionada

Cap informació proporcionada sobre les pràctiques de puntuació seguides en els camps d'encapçalaments i traces.

       c - Puntuació omesa

Els camps d'encapçalaments i traces no contenen puntuació.

       i - Puntuació inclosa

Els camps d'encapçalaments i traces contenen puntuació.

       u - Desconegut

Es desconeix si els camps d'encapçalaments i traces contenen puntuació.

Sense definir i conté un blanc (#).

·        20-23 - Mapa d'entrada

Quatre caràcters numèrics d'un sol dígit, generats automàticament, que indiquen l'estructura de cada entrada en el Directori.

·        20 - Longitud de la longitud de camp

Conté un 4

·        21 - Longitud de la posició d'inici

Conté un 5

·        22 - Longitud de la implementació definida

Conté un 0

·        23 - Sense definir

Conté un 0

 

 

DIRECTORI

 

Índex, generat automàticament, de la localització dels camps variables de control i dels camps variables de dades dins un registre. El Directori segueix immediatament la Capçalera en la posició 24 i consisteix en una sèrie d'entrades de longitud fixa (12 posicions) que donen l'etiqueta, la longitud i la posició d'inici de cada camp variable.

 

Posicions dels caràcters

 

·        00-02 - Etiqueta

Tres caràcters numèrics o alfabètics (en majúscules o en minúscules, però no totes dues) que identifiquen un camp associat.

·        03-06 - Longitud de camp

Quatre caràcters numèrics que indiquen la longitud del camp, inclosos els indicadors, els codis de subcamp, les dades i el senyal de final de camp. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

·        07-11 - Posició d'inici

Cinc caràcters numèrics que indiquen la posició d'inici del camp en relació amb l'Adreça d'inici de les dades (Capçalera/12-16) del registre. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

 

 

Inici de secció

 

 

Biblioteca de Catalunya

Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC