MARC 21 concís d'autoritats: Registres en més d'una escriptura

 

 

Aquesta secció descriu i il·lustra models per a enregistrar dades en més d'una escriptura de registres MARC. Una escriptura pot ser considerada com a escriptura principal del contingut de les dades del registre, tot i que també s'utilitzin altres escriptures en el contingut de les dades. (Nota: s'utilitza ASCII en els elements estructurals del registre, i la major part de les dades codificades s'especifiquen també amb el conjunt de caràcters ASCII.) A continuació es descriuen els models generals de dades en més d'una escriptura que se segueixen en MARC 21.

 

 

Models de registres en més d'una escriptura

 

Model A: Forma vernacla i transliteració.

Els camps regulars poden contenir dades en diferents escriptures i en les seves formes vernacles o transliterades. Els camps 880 s'utilitzen quan cal duplicar la informació per a expressar-la de totes dues maneres, en la forma vernacla original i transliterada en una o més escriptures. Hi pot haver camps 880 no enllaçats.

 

Model B: Registres simples en més d'una escriptura.

Totes les dades s'inclouen en camps regulars i l'escriptura varia segons els requeriments de les dades. Cal seguir les especificacions de repetibilitat de tots els camps. Encara que el registre del Model B pot contenir dades transliterades, es prefereix el Model A si es registra la mateixa informació de totes dues maneres, en la forma vernacla original i transliterada. No s'utilitza el camp 880.

 

Les dades dels camps regulars del Model A s'enllacen amb les dades dels camps 880 mitjançant un subcamp $6, que apareix en tots dos camps associats. Les especificacions del camp 880 són en aquest camp; la descripció del subcamp $6 és a la secció Subcamps de control; les especificacions dels conjunts de caràcters i dels repertoris d'escriptures són a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

 

Convencions aplicades en els exemples

 

Tot i que les dades dels registres següents s'han extret de registres d'autoritat reals, aquests registres s'inclouen només a títol il·lustratiu i poden no ser autoritatius. No s'especifica el creador dels registres d'autoritat en aquests registres d'exemple. No s'inclouen les seqüències de sortida en els registres d'exemple.

 

 

MODEL A - LLENGUA VERNACLA I TRANSLITERACIÓ

 

L'exemple següent de registre en més d'una escriptura segueix el Model A. En aquest exemple, la llengua de catalogació és l'anglès (escriptura llatina) i la llengua del nom de l'encapçalament és el rus (escriptura ciríl·lica). L'agència catalogràfica proporciona la transliteració d'algunes de les dades d'escriptura ciríl·lica a escriptura llatina, ja que ha preferit l'escriptura llatina només en els camps habituals, amb les dades en escriptura ciríl·lica en les ocurrències del camp 880. Les notes són en anglès.

 

040

##$a***$beng$c***

 

066

##$c(N

 

100

1#$6880-01$aZemtsovskii, I. I.$q(Izalii Iosifovich)

 

400

1#$aZemtsovskii, Izalii Iosifovich

 

400

1#$aZemtsovskiy, I.

 

670

##$aNarodnaíà muzyka SSSR i sovremennost', 1982 (a.e.)$cverso t.p. (Zemtsovskii, I. I.) colophon (Izalii Iosifovich Zemtsovskii) p. 184 (I. Zemtsovskii)

 

670

##$aNarodnaíà pesníà, 1983:$cverso t.p. (doktor iskusstvovedeniíà I.I. Zemtsovskii

 

670

##$aNarodnaíà muzyka, istoriíà i tipologiíà, 1989:$ct.p. verso (I. Zemtsovskiy in rom.)

 

880

1#$6100-01/(N$a[Nom en ciríl·lic]$q[Nom en ciríl·lic])

 

L'exemple següent de registre en més d'una escriptura segueix el Model A. En aquest exemple, la llengua de catalogació és l'anglès (escriptura llatina) i l'encapçalament es proporciona en anglès (escriptura llatina), en hebreu (escriptura hebrea), i en rus (escriptura ciríl·lica).

 

La direccionalitat del text hebreu en els exemples és de dreta a esquerra dins de cada subcamp, però els subcamps mateixos han estat anotats d'esquerra a dreta. L'entrada real de totes les dades és en ordre lògic (de la primera a l'última), parts de les quals poden ser visualitzades en diferents direccions segons l'escriptura i la interfície de visualització.

 

040

##$a***$beng$c***

 

066

##$c(2$c(N

 

100

0#$6880-02$aMoses$c(Biblical leader)

 

400

0#$aMusá$c(Biblical leader)

 

400

0#$aMosheh$c(Biblical leader)

 

400

0#$aMoisei$c(Biblical leader)

 

880

0#$6100-02/(2/r$a[Nom en hebreu]$c(Biblical leader)

 

880

0#$6100-02/(N$a[Nom en ciríl·lic]$c(Biblical leader)

 

 

 

MODEL B - REGISTRES SIMPLES EN MÉS D'UNA ESCRIPTURA

 

Aquest exemple és un registre en més d'una escriptura que segueix el Model B. En aquest exemple, la llengua de catalogació és l'anglès (escriptura llatina), per tant les notes són en anglès, tot i amb això, la forma acceptada del nom en el registre d'autoritat i en les citacions de les fonts es dóna en l'escriptura (ciríl·lica) original vernacla.

 

040

##$a***$beng$c***

 

100

1#$a[Nom en ciríl·lic]$q([Nom en ciríl·lic])

 

400

1#$aZemtsovskii, I. I.$q(Izalii Iosifovich)

 

400

1#$aZemtsovskiy, I. $q(Izaliy)

 

670

##$a[Citació en ciríl·lic], 1982 (a.e.)$bverso t.p. ([Informació trobada en ciríl·lic]) colophon ([Informació trobada en ciríl·lic]) p. 184 ([Informació trobada en ciríl·lic])

 

670

##$a[Citació en ciríl·lic], 1983:$bverso t.p. ([Informació trobada en ciríl·lic])

 

670

##$a[Citació en ciríl·lic], 1989:$bt.p. verso ( I. Zemtsovskiy, in rom.)

 

Aquest exemple és un registre en més d'una escriptura que segueix el Model B. En aquest exemple, la llengua de catalogació és el rus (escriptura ciríl·lica). La forma acceptada del nom en el registre d'autoritat també es dóna en escriptura ciríl·lica.

 

040

##$a***$brus$c***

 

100

1#$a[Nom en ciríl·lic]$q([Nom en ciríl·lic])

 

400

1#$a[Nom en ciríl·lic]

 

400

1#$aVasniev, K. S.$q(Kaplan Saferbievich)

 

400

1#$aVasniev, Kaplan Saferbievich

 

670

##$a[Citació en ciríl·lic], 1992:$b[Informació trobada en ciríl·lic]; K.S. Vasniev [Informació trobada en ciríl·lic]; Kaplan Saferbievich Vasniev

 

 

Aquest exemple és un registre en més d'una escriptura que segueix el Model B. En aquest exemple, la llengua de catalogació és l'anglès (escriptura llatina), per tant les notes són en anglès. La forma acceptada del nom en el registre d'autoritat és en l'escriptura vernacla (àrab). Aquest registre d'autoritat prové d'un fitxer que ha establert les formes dels noms en l'escriptura vernacla (no llatina) i en escriptura llatina. La forma equivalent de l'encapçalament en escriptura llatina es mostra en el camp d'entrada d'enllaç d'encapçalament 7XX.

 

040

##$a***$beng$c***

 

100

1#$a[Nom en àrab]

 

400

0#$a[Nom en àrab]

 

400

1#$a[Nom en ciríl·lic]

 

670

##$a[Citació en ciríl·lic], 1988:$bt.p. ([Informació trobada en ciríl·lic]) parallel t.p. ([Informació trobada en àrab])

 

700

17$aMunir, Dawud Sulayman$0[número control del registre]$2[codi de font del tesaurus]

 

 

Inici de secció

 

 

Biblioteca de Catalunya

Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC

 

 

Traducció de: Initial Definite and Indefinite Articles, publicat per la Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

Traducció al català: Ida Conesa de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya
Agraïm al TERMCAT la seva col·laboració

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2004-2014
DL. B. 45040-2003

snb@bnc.cat
31/07/2005