Format MARC 21 d'autoritats

 

 

Exemples de registres MARC 21 complets

 

Biblioteca de Catalunya
Oficina MARC


Els exemples d'aquest apèndix reflecteixen l'aplicació dels designadors de contingut MARC en registres complets. Tot i que les dades s'han obtingut de registres d'autoritat reals, aquests registres s'han inclòs només amb finalitats il·lustratives i no poden ser utilitzats amb finalitats de control d'autoritats.

 

La llengua de catalogació dels registres és l'anglès, per tant les notes són en anglès. El creador de les dades d'autoritat no s'ha especificat en aquests registres de mostra. El camp 008/39 conté el codi u (Desconegut), i el camp 040, subcamps $a i $c contenen la frase <codi de l'organització> en lloc d'un codi MARC vàlid. A més, el camp 001 (Número de control del registre) i el camp 003 (Identificador del número de registre) contenen les frases <número de control> i <identificador del número de control>, respectivament, cosa que indica que el registre és només un exemple. Les parts generades pel sistema de la Capçalera (CAP) són representades amb un asterisc (*). Als registres també els manca el Directori generat pel sistema. Les posicions del camp 008 han estat segmentades per a facilitar la seva llegibilitat. La segmentació es dóna a continuació: 0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-39.

 

Estan disponibles els exemples següents:

 

·        Registre d'encapçalament establert - Nom personal

·        Registre d'encapçalament establert - Nom d'entitat

·        Registre d'encapçalament establert - Nom de congrés

·        Registre d'encapçalament establert - Nom geogràfic

·        Registre d'encapçalament establert - Títol uniforme (Col·lecció)

·        Registre d'encapçalament establert - Terme temàtic

·        Registre d'encapçalament establert i subdivisió

·        Registre de referència no traçada

·        Registre 1 de referència traçada

·        Registre 2 de referència traçada

·        Registre de referència i subdivisió

·        Registre de subdivisió

·        Registre d'etiqueta de node

·        Registres d'encapçalament establert - Tesaurus multilingüe


Biblioteca de Catalunya

Formats MARC | Oficina MARC


Traducció de: Full MARC 21 Record Examples, publicat per la Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

Traducció al català: Ida Conesa de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya
Agraïm al TERMCAT la seva col·laboració

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2004-2019
DL. B. 26383-2004

snb@bnc.cat
(28/03/2019)