Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 348

348 - Format de la música notada (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Terme del format de la música notada (R)
$b - Codi del format de la música notada (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

La disposició musical o física del contingut d'un recurs presentat en la forma de notació musical.

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font o llista de codis es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del format de la música notada) i del subcamp $b (Codi del format de la música notada). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme del format de la música notada
Terme per al format de la música notada en el recurs.
348 ##$apartitura vocal$apartitura per a director d'orquestra o per a piano$aparticel·la
$b - Codi del format de la música notada
Codi per al format de la música notada en el recurs.
348 ##$apartitura vocal$b[codi per a partitura vocal]$2[codi per al vocabulari font]
348 ##$apartitura per a director d'orquestra o per a piano$b[codi per a partitura per a director d'orquestra o per a piano]$2[codi per al vocabulari font]
348 ##$aparticel·la$b[codi per a particel·la]$2[codi per al vocabulari font]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Codi MARC que identifica la font del terme o codi usta per anotar el format de la música notada.
348 ##$apartitura$b[codi per a partitura]$2[codi per al vocabulari font]
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 348 - Format de la música notada [NOU, 2015]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018)
snb@bnc.cat