Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Apèndix G

Apèndix G - Canvis en el format


MARC 21 Bibliogràfic
Abril 2018/Novembre 2018

Aquesta secció proporciona les llistes dels canvis en el format que acompanyen cada actualització del Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques.


FORMAT MARC 21 PER A DADES BIBLIOGRÀFIQUES

LLISTA DELS CANVIS EN EL FORMAT

Actualització núm. 26, abril 2018 i Actualització núm. 27, novembre 2018
Aquesta pàgina documenta els canvis continguts en la vint-i-sisena i vint-i-setena actualitzacions a l'edició 1999 del Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques. L'Actualització núm. 26 (abril 2018) i l'Actualització núm. 27 (novembre 2018) inclouen els canvis resultants de les propostes que van ser tingudes en consideració per part de la comunitat del MARC 21 d'ençà de l'actualització núm. 25 (desembre 2017).

Designadors de contingut nous:
Codis
Codi x - No aplicable en Mapa 007/04 (Suport físic)
Subcamps
$3Materials especificats (NR) en 377 (Llengua associada)
$3Materials especificats (NR) en 380 (Forma d'obra)
$3Materials especificats (NR) en 381 (Altres característiques distintives d'obra o d'expressió)
$3Materials especificats (NR) en 383 (Designació numèrica d'obra musical)
Canvis en noms i definicions de designadors de contingut:
Codis
Codi c - Preproducció redenominat Preproducció fotogràfica i redescrit en Mapa 007/06 (Detalls de la producció/reproducció)
Canvis per via ràpida:
Nou subcamp
$4 Relació (R) en 730 (Entrada secundària - Títol uniforme)
Subcamp
$r Nombre total d'individus que interpreten alhora que els conjunts (NR) redescrit en 382 (Repartiment d'execució (música))

GUIA LOCAL PER A LA IMPRESSIÓ DE LA VINT-I-SISENA ACTUALITZACIÓ

Les seccions i camps següents han estat creats/canviats en l'Actualització núm. 26 i s'han d'imprimir per mantenir actualitzada la còpia impresa del format. Els canvis apareixen en vermell.


Designadors de contingut nous:
Camps
251 Versió sobre la informació (R)
341 Accessiblitat al contingut (R)
532 Nota d'accessiblitat (R)
Subcamps
$p Codi de llengua dels subtítols per a persones sordes (R) en 041 (Codi de llengua)
$q Codi de llengua de l'àudio accessible (R) en 041 (Codi de llengua)
$r Codi de llengua de la llengua visual (no textual) accessible (R) en 041 (Codi de llengua)
Canvis en noms i definicions de designadors de contingut:
Subcamps
$jCodi de llengua dels subtítols o llegendes redenominat Codi de llengua dels subtítols i redescrit en 041 (Codi de llengua)
$eEnllaç redescrit en Apèndix A (Subcamps de control)

GUIA LOCAL PER A LA IMPRESSIÓ DE LA VINT-I-SETENA ACTUALITZACIÓ

Les seccions i camps següents han estat canviats en l'Actualització núm. 27 i s'han d'imprimir per mantenir actualitzada la còpia impresa del format. Els canvis apareixen (en vermell).

(28/03/2019) snb@bnc.cat