Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Apèndix G

Apèndix G - Canvis en el format


MARC 21 Bibliogràfic
Desembre 2017

Aquesta secció proporciona les llistes dels canvis en el format que acompanyen cada actualització del Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques.


FORMAT MARC 21 PER A DADES BIBLIOGRÀFIQUES

LLISTA DELS CANVIS EN EL FORMAT

Actualització núm. 25, desembre 2017
Aquesta pàgina documenta els canvis continguts en la vint-i-cinquena actualització a l'edició 1999 del Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques. L'Actualització núm. 25 (desembre 2017) inclou els canvis resultants de les propostes que van ser tingudes en consideració per part de la comunitat del MARC 21 durant el juny de 2017.

Designadors de contingut nous:
Camps
758Identificador de recurs (R):
Codis de subcamp
$rNúmero d'informe (R) en 777 (Entrada de "publicat amb")
$uSTRN (Standard Technical Report Number) (NR) en 777 (Entrada de "publicat amb")
$zISBN (International Standard Book Number) (R) en 777 (Entrada de "publicat amb")
$1URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) en els camps següents:
         033 (Data/hora i lloc d'un esdeveniment),
         034 (Dades matemàtiques cartogràfiques codificades),
         043 (Codi d'àrea geogràfica),
         050 (Signatura topogràfica de la Library of Congress),
         052 (Classificació geogràfica),
         055 (Números de classificació assignats al Canadà),
         060 (Signatura topogràfica de la National Library of Medicine),
         070 (Signatura topogràfica de la National Agricultural Library),
         080 (Número de la Classificació Decimal Universal),
         084 (Número d'altres classificacions),
         085 (Components del número de classificació sintetitzat),
         086 (Número de classificació de document oficial),
         100 (Entrada principal - Nom personal),
         110 (Entrada principal - Nom d'entitat),
         111 (Entrada principal - Nom de congrés),
         130 (Entrada principal - Títol uniforme),
         240 (Títol uniforme),
         257 (País de l'entitat productora),
         336 (Tipus de contingut),
         337 (Tipus de suport),
         338 (Tipus de suport físic),
         340 (Suport físic),
         344 (Característiques de so),
         345 (Característiques de projecció d'imatges en moviment),
         346 (Característiques de vídeo),
         347 (Característiques de fitxer digital),
         348 (Format de la música notada),
         370 (Lloc associat),
         377 (Llengua associada),
         380 (Forma de l'obra),
         381 (Altres característiques distintives de l'obra o de l'expressió),
         382 (Repartiment de l'execució (música)),
         385 (Característiques dels destinataris),
         386 (Característiques del creador/col·laborador),
         388 (Període de temps de creació),
         518 (Nota de data/hora i lloc d'un esdeveniment),
         567 (Nota de metodologia),
         600 (Entrada secundària de matèria - Nom personal),
         610 (Entrada secundària de matèria - Nom d'entitat),
         611 (Entrada secundària de matèria - Nom de congrés),
         630 (Entrada secundària de matèria - Títol uniforme),
         647 (Entrada secundària de matèria - Esdeveniment amb nom),
         648 (Entrada secundària de matèria - Terme cronològic),
         650 (Entrada secundària de matèria - Terme temàtic),
         651 (Entrada secundària de matèria - Nom geogràfic),
         654 (Entrada secundària de matèria - Termes temàtics facetats),
         655 (Terme d'indexació - Gènere/forma),
         656 (Terme d'indexació - Ocupació),
         657 (Terme d'indexació - Funció),
         662 (Entrada secundària de matèria - Nom jeràrquic de lloc),
         700 (Entrada secundària - Nom personal),
         710 (Entrada secundària - Nom d'entitat),
         711 (Entrada secundària - Nom de congrés),
         730 (Entrada secundària - Títol uniforme),
         751 (Entrada secundària - Nom geogràfic),
         752 (Entrada secundària - Nom jeràrquic de lloc),
         753 (Detalls del sistema per a l'accés als fitxers informàtics),
         754 (Entrada secundària - Identificació taxonòmica),
         800 (Entrada secundària de col·lecció - Nom personal),
         810 (Entrada secundària de col·lecció - Nom d'entitat),
         811 (Entrada secundària de col·lecció - Nom de congrés),
         830 (Entrada secundària de col·lecció - Títol uniforme),
         883 (Procedència de les metadades generades per màquina),
         885 (Informació coincident),
         Apèndix A (Subcamps de control).
Canvis en noms i definicions de designadors de contingut:
Camps
257 País de l'entitat productora definició i abast del camp redescrits
Subcamps
$aPaís de l'entitat productora redescrit en 257 (País de l'entitat productora)
$dData de congrés redefinit com Data de congrés o de signatura d'un tractat i canviat a repetible en:
         111 (Entrada principal - Nom de congrés),
         611 (Entrada secundària de matèria - Nom de congrés),
         711 (Entrada secundària - Nom de congrés),
         811 (Entrada secundària de col·lecció - Nom de congrés).
$sVersió canviat a repetible en:
        130 (Entrada principal - Títol uniforme),
        240 (Títol uniforme),
        243 (Títol uniforme col·lectiu),
        600 (Entrada secundària de matèria - Nom personal),
        610 (Entrada secundària de matèria - Nom d'entitat),
        611 (Entrada secundària de matèria - Nom de congrés),
        630 (Entrada secundària de matèria - Títol uniforme),
        700 (Entrada secundària - Nom personal),
        710 (Entrada secundària - Nom d'entitat),
        711 (Entrada secundària - Nom de congrés),
        730 (Entrada secundària - Títol uniforme),
        800 (Entrada secundària de col·lecció - Nom personal),
        810 (Entrada secundària de col·lecció - Nom d'entitat),
        811 (Entrada secundària de col·lecció - Nom de congrés),
        830 (Entrada secundària de col·lecció - Títol uniforme).
Canvis per via ràpida:
Camp
384 Tonalitat (música) canviat a repetible
Nou subcamp
$3 Materials especificats (NR) en 384 (Tonalitat (música))

GUIA LOCAL PER A LA IMPRESSIÓ DE LA VINT-I-CINQUENA ACTUALITZACIÓ

Les seccions i camps següents han estat creats/canviats en l'Actualització núm. 25 i s'han d'imprimir per mantenir actualitzada la còpia impresa del format. Els canvis apareixen en vermell.


(21/11/2017) snb@bnc.cat