Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic

FORMAT MARC 21 PER A DADES BIBLIOGRÀFIQUES


Traducció de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya
Traducció de: MARC 21 Format for Bibliographic Data
Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

Edició 1999
Actualització núm. 1 (Octubre 2001) fins Actualització núm. 29 (novembre 2019)

Aquesta publicació en línia proporciona accés a les versions completa i concisa del Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques. El format bibliogràfic "complet" conté les descripcions detallades de cada element, juntament amb els exemples, les convencions d'entrada, i les seccions d'història. El format bibliogràfic "concís" conté les descripcions abreujades de cada element, juntament amb els exemples.

Els canvis en el Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques resultants de l'Actualització núm. 28 (maig 2019) i de l'Actualització núm. 29 (novembre 2019) es visualitzen en vermell. La data situada en la capçalera de la versió completa de cada un dels camps indica el darrer mes i any d'actualització.


Taula de continguts

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2012-2020
DL. B. 16808-2012


Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic
(18/02/2020)
snb@bcn.cat