MARC 21 concís de fons: Camps de notes (3XX, 5XX & 84X)

 

Els camps 506-583 i 841-845 inclouen informació en forma de notes relatives a la preservació, l'ús, la forma, etc. del document bibliogràfic al qual s'aplica la menció de fons.

 

 

 

337 - TIPUS DE SUPORT (R)

 

El tipus de suport reflecteix el tipus d'aparell d'intermediació requerit per veure, reproduir, executar, etc. el contingut d'un recurs. Usat com alternativa o com a addició a l'expressió codificada de Tipus de suport en el camp 007/00 (Categoria de material). La informació del camp 337 permet la indicació de tipus de suports més específics, i de suports obtinguts de diferents llistes.

 

Els diferents tipus de suports obtinguts del mateix vocabulari font o llista de codis es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del tipus de suport) i del subcamp $b (Codi del tipus de suport). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades de camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

         # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de tipus de suport (R)

·         $b - Codi de tipus de suport (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes*

*Per a la traducció catalana, vegeu: Llista de termes i codis per als tipus de suport d'RDA.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

337

##$aàudio$2rdamedia

337

##$avídeo$bv$2rdamedia

337

##$bs$2rdamedia

337

##$bn$2rdamedia$3notes en la funda protectora

337

##$bv$2rdamedia

337

##$asense mediació$2rdamedia$3notes en la funda protectora

 

Inici de secció

 

 

338 - TIPUS DE SUPORT FÍSIC (R)

 

El tipus de suport físic reflecteix el format del suport d'emmagatzematge i el format d'allotjament del suport físic en combinació amb el tipus de suport (que indica el tipus d'aparell d'intermediació requerit per veure, reproduir, executar, etc. el contingut d'un recurs). Usat com alternativa o com a addició a l'expressió codificada de Tipus de suport en el camp 007/01 (Designació específica de material). La informació del camp 338 permet la indicació de tipus de suports físics més específics, i de suports físics obtinguts de diferents llistes.

 

Els diferents tipus de suports físics obtinguts del mateix vocabulari font o llista de codis es pot anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del tipus de suport físic) i del subcamp $b (Codi del tipus de suport físic). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades de camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de tipus de suport físic (R)

Terme per a la categoria de suport físic usat per expressar el contingut del recurs.

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes*

*Per a la traducció catalana, vegeu: Llista de termes i codis per als tipus de suports físics d'RDA.

·         $3 - Materials especificats (NR)

Part dels materials descrits als quals s'aplica el camp.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

338

##$adisc d'àudio$2rdacarrier

338

##$avídeodisc$bvd$2rdacarrier

338

##$bsd$2rdacarrier

338

##$bvd$2rdacarrier

338

##$bnb$2rdacarrier$3notes en la funda protectora

338

##$afull$2rdacarrier$3notes en la funda protectora

 

 

Inici de secció

 

 

347 - CARACTERÍSTIQUES DE FITXER DIGITAL (R)

 

Especificació tècnica relativa a la codificació digital de text, imatge, àudio, vídeo i altres tipus de dades d'un recurs.

 

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades dels subcamps. Els termes obtinguts de diferents vocabularis font es poden anotar en ocurrències separades del camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Tipus de fitxer (R)

·         $b - Format de codificació (R)

·         $c - Mida del fitxer (R)

·         $d - Ressolució (R)

·         $e - Codificació regional (R)

·         $f - Índex de bits codificat (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Inici de secció

 

 

506 - NOTA DE RESTRICCIONS D'ACCÉS (R)

 

Informació sobre les restriccions d'accés que regulen l'accés als materials descrits o la seva distribució limitada.

 

Indicadors

 

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Sense restriccions

       1 - Restriccions aplicades

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Restriccions legals, físiques o de procediment imposades als individus que volen veure els materials descrits.

Nom d'una persona, d'una institució, o d'una posició o funció dins la institució, que imposa els termes que regulen l'accés i davant la qual es pot recórrer.

Disposicions requerides per a l'accés físic.

Classe d'usuaris o de persones específics als quals no s'apliquen les restriccions del subcamp $a.

Font d'autoritat de la restricció.

URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.

Codi de: Access Restriction Term Source Codes.

 

Exemples

 

 

506

##$aClassificat.

506

##$aNomés d'ús oficial.

506

##$3Arxius de l'oficina de la Sotssecretaria$aNingú no pot examinar aquests documents, o obtenir-ne informació o còpies excepte amb permís escrit.;$bSecretaria del tresor o un representant seu degudament autoritzat;$cguardat en un magatzem llunyà; l'accés requereix una notificació anticipada de 24 hores.

506

##$aAccés restringit;$cEs requereix permís escrit;$bDonant.

506

##$aRestringit: no pot ser vist fins 2010;$dMembres de la família del donant.

506

##$aClassificat sota disposicions de seguretat nacional;$bDepartament de Defensa;$eTítol 50, capítol 401, U.S.C.

506

##$aS'apliquen algunes restriccions. Consulteu els detalls de restricció al fitxer sobre l'accés restringit: $u[URI]

506

0#$aAccess copy available to the general public.$fUnrestricted$2star$5MH

506

1#$aAccess restricted to users with a valid Harvard ID.$fLicense$2star$5MH

 

Inici de secció

 

 

538 - NOTA DELS DETALLS DEL SISTEMA (R)

 

Informació tècnica sobre un document, com ara la presència o absència de certes classes de codis; o bé les característiques físiques d'un fitxer informàtic, com ara densitats d'enregistrament, paritat, factors de blocatge, mètode d'accés, llenguatge de programació dels programaris, requeriments de l'ordinador, requeriments de perifèrics, noms de marques o sistemes d'enregistrament, nombre de línies de resolució i de freqüència de modulació. Per als enregistraments sonors i de vídeo es pot incloure informació sobre les marques comercials o sobre els sistemes d'enregistrament (per exemple, VHS), la freqüència de modulació i el nombre de línies de resolució.

 

També es poden anotar enllaços relatius als detalls tècnics dels recursos digitals.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

 

Exemples

 

 

538

##$aDades proporcionades en el joc de caràcters ASCII ampliat.

538

##$aWritten in FORTRAN H with 1.5K source program statements.

538

##$aMètode d'accés: Correu electrònic via Internet i BITNET; també disponible via FTP. segons GEC mètode (i no modalitat)

538

##$aRequirements del sistema: IBM 360 i 370; 9K bytes de memòria interna; OS SVS i OSMVS.

538

##$aCarcaterístiques del disquet: Disquet d'una sola cara, doble densitat, sectoritzat baix.

538

##$aProject methodology for digital version$iTechnical details: $uhttp://www.columbia.edu/dlc/linglung/methodology.html

538

##$aVHS.

538

##$aMètode d'accés: Internet.

538

##$aBenchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials. Version 1. December 2002$iDigital version conforms to: $uhttp://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm

538

 

##$31-39(1927-1965)$aFiles for the images of individual pages are encoded in Aldus/Microsoft TIFF Version 6.0 using facsimile- compatible CCITT Group 4 compression.$5NIC

 

538

##$3v.1-49(1927-1975)$aMaster and use copy. Digital Master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002.$uhttp://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm$5NIC$5ICU

 

Inici de secció

 

 

541 - NOTA DE LA FONT IMMEDIATA D'ADQUISICIÓ (R)

 

Informació sobre la font immediata d'adquisició dels materials descrits. El camp s'utilitza principalment per a documents originals o històrics o altres col·leccions d'arxiu.

 

Indicadors

 

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Privat

       1 - No privat

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Nom de la persona o de l'organització que és la font del material.

Termes sota els quals té lloc una transferència de la custòdia física, per exemple, per donatiu, préstec, compra.

Codi d'identificació assignat a materials adquirits en una transferència de custòdia individual i separada.

Individu o organització amb custòdia legal sobre els materials descrits.

Nombre de documents adquirits.

Nom de la unitat de mesura, per exemple, caixes.

Identifica la part del document bibliogràfic a la qual s'aplica el camp. El subcamp 3 és el primer subcamp del camp.

 

Exemples

 

541

 

0#$cDonatiu;$aFilla de Leavitt Hunt, Mrs. William E. Patterson;$d1947.

 

541

 

0#$35 diaris$n25$opeus cúbics;$aMerriwether, Stuart;$b458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601;$cCompra en subhasta;$d1981/09/24;$e81- 325;$fPatrimoni de Jonathan P. Merriwether;$h$7,850

.

541

 

##$3Videocassets$cdipòsit de Copyright;$dRebut: 1/16/85 del laboratori de vídeo de la LC;$aCol·lecció de Copyright.

 

541

 

0#$aSparkling Brew Beer Company;$bNew Hops Road, Port Washington, WI 53074;$e1987-1;$n4$ocaixes del centre de registre;$n2$obobines de microfilm;$d1987/01/02.

 

541

 

1#$3Materials programats per a la conservació permanent$a25$obobines de microfilm$aU.S. Department of Transportation;$cTransferència programada;$d1980/01/10.

 

 

Inici de secció

 

 

561 - HISTÒRIA DE LA PROPIETAT I DE LA CUSTÒDIA (R)

 

Informació que fa referència a la història de la propietat i de la custòdia dels materials descrits des del moment de la seva creació fins al moment de la seva entrada, inclòs el moment en què els documents individuals o el grup de documents van ser reunits per primera vegada en el seu ordre o agrupació actual.

 

Indicadors

 

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Privat

       1 - No privat

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Identifica la part del document bibliogràfic a la qual s'aplica el camp. El subcamp 3 és el primer subcamp del camp.

 

Exemples

 

561

 

0#$aDe la col·lecció de L. McGarry,$b1948-1957.

 

561

 

##$aRecopilats originalment per Paul Jones i conservats pel seu nebot, John Smith, després de la mort de Jones. Comprats el 1878 per Henry Green, el qual va afegir-hi estampes i dibuixos comprats en subhastes a Nova York i París, 1878-1893.

 

561

 

1#$bAgrupats: 1845-1847.

 

561

 

##$3Correspondència familiar$aRecopilada originalment per Henry Fitzhugh, llegada a la seva dona Sarah Jackson Fitzhugh i donada per ella al seu nét Jonathan Irving Jackson, el qual va recopilar més informació sobre la seva àvia i documents dels seus parents i veïns de Cellarsville, els d'Arnold Fitzhugh, abans de donar tot el material, juntament amb els seus propis papers, com a alcalde de Cellarsville, a la Historical Society.

 

 

Inici de secció

 

 

562 - NOTA D'IDENTIFICACIÓ DE LA CÒPIA I DE LA VERSIÓ (R)

 

Informació que distingeix la còpia o la versió dels materials guardats en un arxiu o una institució dipositària de manuscrits, quan n'existeix o en pot existir més d'una còpia o versió.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Marques en el suport o inserides en el mitjà, que es poden utilitzar per a identificar la còpia dels materials descrits.

Informació que distingeix una còpia dels materials descrits d'altres còpies.

Informació que identifica una versió que difereix en contingut, però està relacionada a través del temps amb una altra versió, per exemple, una edició.

Format en el qual el material va ser pensat per a ser utilitzat, vist o escoltat.

Identifica la part del document bibliogràfic a la qual s'aplica el camp. El subcamp $3 és el primer subcamp del camp.

 

Exemples

 

562

##$aAnotació manuscrita de Wilson: Una de les dues còpies enviades a John Phipps, 27 de març de 1897;$bCòpia identificada com a Declaration of Dissolution, còpia de Phipps.

 

562

 

##$e3 còpies guardades;$bEtiquetades com a còpia del despatx del president, còpia del fitxer de treball de la junta de direcció i còpia pública.

 

562

 

##$cVersió amb il·lustracions acolorides amb aerògraf;$e3 còpies.

 

562

 

##$3Còpia desacidificada$aAmb anotacions manuscrites de Braun;$bInclou el segell en relleu de la biblioteca personal.

 

 

Inici de secció

 

 

563 - INFORMACIÓ SOBRE L'ENQUADERNACIÓ (R)

 

Pensat principalment per a ús amb materials d'antiquària, llibres rars i col·leccions especials.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

URI (Uniform Resource Identifier), per exemple un URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

563

##$aLate 16th century blind-tooled centrepiece binding, dark brown calf.$u[URI]$5Uk

563

##$aGold-tooled morocco binding by Benjamin West, ca. 1840.$u[URI]$5Uk

 

Inici de secció

 

 

 

583 - NOTA D'ACCIÓ (R)

 

Informació sobre accions de processament i de referència o de preservacióconservació relatives al document bibliogràfic del qual es crea un registre de fons separat. Per als qui utilitzen el camp per a anotar activitats de conservació, hi ha disponible a Internet la llista Standard Terminology for the MARC Actions Note Field.

 

Indicadors

 

·         Primer - Privacitat

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Privat

       1 - No privat

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Terminologia normalitzada que descriu l'acció.

Codi o designació que identifica una acció específica o que la identifica juntament amb el moment de l'acció en el subcamp $c.

Moment concret o data d'una acció passada o futura.

Període de temps que no es pot expressar en una data concreta en el subcamp $c.

Moment o període de temps expressat en termes d'un esdeveniment imprevisible, per exemple, quan es rep.

Text o citació d'un estatut, d'una ordre d'actuació, d'un informe, d'una raó fonamental o d'una normativa que regula una acció concreta.

Nom d'una persona, d'una organització o d'una posició o funció dins de l'organització, sobre la qual recau la responsabilitat de l'acció.

Mitjans o tècnica pels quals s'executa una acció.

Inclou el lloc on els materials descrits són consultats pels usuaris.

Persona o organització que executa l'acció.

Condició o estat dels materials descrits.

Nombre de documents implicats.

Nom de la unitat de mesura relativa a l'extensió en el subcamp $n.

URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.

Informació que no s'ha escrit de forma adequada per a la visualització pública.

Un codi MARC que identifica la font del terme utilitzat per anotar la informació de l'acció. Codi de: Resource Action Term Source Codes.

Identifica la part del document bibliogràfic a la qual s'aplica el camp. El subcamp $3 és el primer subcamp del camp.

 

Exemples

 

583

 

1#$arestaurar; $bPA-061;$c19831204

 

583

 

##$38 caixes del centre de registre$n8$opeus cúbics;$aEntrada;$b82-14;$c19820606

 

583

 

##$aSol·licitar;$lPrèviament ofert;$c19841015

 

583

 

##$ataxar; $bOPR 80/144; $dQuinquennal

 

583

 

0#$atransferir;$eA la conclusió del procés judicial

 

583

 

##$aExposar$c19840512 fins al 19841230;$ePendents dels resultats de la prova de conservació;$jMuseum of Fine Arts;$kAFD

 

583

 

#$3àlbums de retalls (10 volums)$n1$opeus cúbics;$aMicrofilmar;$c198303;$eQuan es completi l'ordenació; $f 1983 Master Film Schedule; $kThomas Swing

 

583

 

##$3arxius d'expedients d'estudiants (9 calaixos) $n18 $opeus linials; $aRetirar; $dAl final de l'any acadèmic; $hOficina d'Afers de l'Estudiant; $jEdifici 174, Despatx 436

 

583

 

##$aFumigar;$n37$ocapses d'arxius;$n14 $vols. relligats;$b79-54;$c197606;$kJJI

 

583

 

##$aDescriure;$n5$o videobobines;$n2$obobines sonores;$n49$o cartells;$n12$oenregistraments fonogràfics;$eDesprés de reformatar els enregistraments ;$kFRG

 

583

 

##$aInspeccionat per a microfilmació;$c11/20/88;$xcondició massa pobra per a l'ús públic

 

583

 

##$3V. 1-50$aCondició revisada; $c19860207;$kDepartament de Preservació;$lPaper trencadís

 

583

 

##$aqueued for preservation;$c19861010;$ePrioritat;$fTitle IIC project $5DLC

 

583

 

##$3v.1, pt.2$aExposar$c1982/12/01 fins al 1982/03/01$jMuseum of Fine Arts

 

583

27$adesacidificar$c19860501$u128.227.54.151/cgi-bin/conserve/rara.pl

 

583

27$ahouse$c19841221$ukaramelik.eastlib.ufl.edu/cgi-bin/conserve/rara.pl

 

583

0#$aappraised$c197508$l$25,000$kKarl Schach.

 

Inici de secció

 

 

841 - VALORS DE LES DADES CODIFICADES DE FONS (NR)

 

Quan s'insereixen dades de fons en un registre bibliogràfic, aquest camp inclou certa informació codificada que s'aplicaria a la informació de fons si aquesta estigués en un registre de fons separat.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codis que ocuparien les quatre posicions de la Capçalera/06-09 en un registre de fons separat.

       /0 - Tipus de registre

       /1-2 - Sense definir

       /3 - Sistema de codificació de caràcters

Codis que ocuparien les 32 posicions del camp 008 (Elements de longitud fixa) en un registre de fons separat.

       /0-31 - Valors del camp 008 de Fons

Codi d'un caràcter que ocuparia la Capçalera/17 (Nivell de codificació) en un registre de fons separat.

       /0 - Nivell de codificació

 

Exemples

 

841

 

##$ay### $b8312124p####8###1001uabul0831017$e4

 

841

 

##$ax###

 

841

 

##$ay### $b8605294e####8###1001aaeng0860205$e3

 

 

Inici de secció

 

 

842 - DESIGNADOR TEXTUAL DE FORMA FÍSICA (NR)

 

Una designació textual del medi físic, la forma o el tipus de material del document. El designador de forma física especifica el medi físic o la forma, o el tipus de material de la unitat guardada. El designador general de forma física s'anota de forma codificada al camp 007 (Camp fix de Descripció física).

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Els parèntesis que inclouen el designador no són presents en el registre MARC; es poden generar en la visualització.

 

Exemples

 

842

 

##$afitxer informàtic

 

842

 

##$acarpeta

 

842

 

##$amaqueta

 

 

Inici de secció

 

 

843 - NOTA DE REPRODUCCIÓ (R)

 

Una descripció dels aspectes de reproducció del document bibliogràfic quan alguns o tots els fons són una reproducció de materials originals. S'utilitza quan la informació de reproducció difereix de la informació que descriu l'original en la part principal del registre MARC bibliogràfic relacionat.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Frase introductòria (acabada en un punt) que identifica el tipus de reproducció descrita en el camp.

Identifica la part del document bibliogràfic a la qual s'aplica el camp. El subcamp $3 és el primer subcamp del camp.

Quinze posicions fixes (designades com a 0, 1-4, etc.) que proporcionen informació codificada sobre la reproducció. Aquestes posicions es corresponen amb el camp 008 (Elements de longitud fixa) de MARC 21 Format for Bibliographic Data, posicions 06-17 (Tots els formats), 18-19 (Recursos continus) i 23 (Llibres). El subcamp $7 és sempre l'últim subcamp del camp. Cada posició ha de contenir o bé un codi definit o bé un caràcter de farciment ( | ).

       /0 - Tipus de data/Estat de la publicació

Tipus de dates donades en el subcamp $7, posicions 1-4 (Data 1) i 5-8 (Data 2). Es pot utilitzar qualsevol codi de 008/06 (Tipus de data/estat de la publicació) excepte el codi "r" (Data de reimpressió/nova emissió i data original).

       /1-4 - Data 1

La determinació de les dates del subcamp $7, posicions 1-4 es fa al mateix temps que la tria del codi de la posició 0.

       /5-8 - Data 2

La determinació de les dates del subcamp $7, posicions 5-8 es fa al mateix temps que la tria del codi de la posició 0.

       /9-11 - Lloc de publicació, producció o execució

Lloc de publicació, producció o execució. Els codis de dos caràcters es justifiquen a l'esquerra i la posició no utilitzada conté un blanc (#). Codi de: MARC Code List for Countries.

       /12 - Periodicitat

Periodicitat de la reproducció. Aquest element s'utilitza juntament amb $7/13 (Regularitat).

       /13 - Regularitat

Regularitat d'una reproducció d'una publicació en sèrie. S'utilitza juntament amb 12 (Periodicitat).

       /14 - Forma del document

Forma del material de la reproducció que es cataloga. S'utilitza el codi apropiat de 008/23 (Forma del document) de llibres del Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

 

Exemples

 

843

 

##$aMicrofilm.$bWashington, D.C. :$cUnited States Historical Documents Institute,$d[1972] $e12 bobines ; 35 mm.$7s1972####dcun#a

 

843

##$aMicrofitxa.$b[Ottawa] :$cNational Archives of Canada,$d[1978?] $e2 microfitxes (132 fotogrames) ; 11 x 15 cm.$7s1978####oncn#b

 

843

 

##$aMicrofilm.$bWashington, D.C. :$cLibrary of Congress, Photoduplication Service,$d1981.$e1 bobina de microfilm ; 35 mm.$7s1981####dcun#a

 

843

 

##$aFacsím.$bIthaca, N.Y. :$cHistoric Urban Plans,$d1968. $emuntat en un suport de roba.

 

843

 

##$aMicrofilm.$m1950-1963.$bWebster, N.Y. :$cPhotographic Sciences Corp.,$d1974-$e2 bobines de microfilm ; 35 mm.$7c19501963nyuuua

 

843

 

##$aMicrofilm.$mJan. 1959-Apr. 1970$bAnn Arbor, Mich. :$cUniversity Microfilms,$d1980.$7d19591970miuuua

 

843

 

##$aMicrofilm.$m1960-1968.$bWashington, D.C. :$cLibrary of Congress,$d[1983?]$e10 bobines de microfilm ; 35 mm.$7d19601968dcuuua

 

843

 

##$aMicrofitxa.$mJan. 1930-Nov. 1945.$bGlen Rock, N.J. :$cMicrofilming Corp. of America, $d1975.$e66 microfitxes ;$7d19301945njumrb

 

843

 

##$aMicrofilm.$m1950-1954.$bMillwood, N.Y. :$cKTO Microfilm,$d1966.$e5 bobines de microfilm : negatiu ; 35 mm.$7d19501954nyuara

 

843

 

##$aMicrofilm.$mApr. 1920-Mar. 1935.$bAnn Arbor, Mich. :$cUniversity Microfilms,$d1966?-1980.$e15 bobines de microfilm ; 35 mm.$7d19201935miumra

 

843

 

##$aMicrofitxa.$b[New York :$cNew York Public Library,$d197?]$e4 microfitxes : negatiu.$f(NYSPL FSN 14,023)$7q19701979nyun#b

 

843

 

##$aMicrofilm.$mJuly 1919-Nov. 1925$bAnn Arbor, Mich. :$cUniversity Microfilms,$d1966?-1980.$e15 bobines de microfilm ; 35 mm.$f(Current periodical series : publication no. 2313).$7d19191925miuuua

 

843

 

##$aMicrofilm.$mVol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-v. 1, no. 3 (June 1983).$bBerkeley, Calif. :$cUniversity of California, Library Photographic Service,$d1986.$e1 bobina de microfilm ; 35 mm.$7d19831983cauuua

 

843

 

##$aMicrofitxa.$m1961-$bWashington :$cU.S. G.P.O.,$d1990-$emicrofitxes : negatiu.$7c19619999dcuuub

 

843

 

##$aMicrofilm.$mVol. 1, no. 1 (Jan. 1837)-v. 20, no. 12 (Dec. 1856).$bWashington, D.C.$cLibrary of Congress Photoduplication Service,$d1971.$e3 bobines de microfilm; 35 mm.$nNúmeros de 1853- 1856 en una bobina amb: Journal of the American Temperance Union and the New York prohibitionist, v. 21, no. 7 (July 1857)-v. 24 (1860).

 

843

 

##$3Arxius de correspondència$aMicrofilm.$bMiddleton, Conn.$cWesleyan University Archives,$d1973.$e35 mm. negatiu.$7s1973####ctun#a

 

843

 

##$3Arxius del Ministeri alemany d'Afers Estrangers, 1867-1920$aMicrofilm.$bWhaddon Hall, Buckinghamshire, Anglaterra$cAmerican Historical Association.$e434 rotlles$f(Seized enemy records series).$7n########enkn#a

 

843

##$3v.1-39(1927-1965)$aElectronic reproduction.$bIthaca, NY :$cCornell University Library,$d2001$f(Core historical literature of agriculture)$5NIC

 

843

##$3v.40-49(1966-1975)$aElectronic reproduction.$b[Chicago] : University of Chicago Library,$d[2006]$5ICU

 

843

 

##$aMicrofitxa.$b[New York :$cNew York Public Library,$d197-?]$e4 microfitxes: negatiu.$7q19701979nyun#b

 

 

Inici de secció

 

 

844 - NOM DE LA UNITAT (NR)

 

El títol bibliogràfic o una designació donada que descriu una unitat bibliogràfica bàsica, material suplementari o un índex. Una designació utilitzada com a llegenda s'inclou en un subcamp de nivell d'enumeració ($a-$h) en el camp de Llegendes i patró 853-855 aplicable.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom de la unitat (NR)

Les cometes que inclouen el nom no són presents en el registre MARC, es poden generar en la visualització.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

844

 

##$aDesenvolupaments actuals

 

844

 

##$aCasos

 

844

 

##$aDecisions

 

844

 

##$aActualitzacions

 

 

Inici de secció

 

 

845 - NOTA DELS TERMES QUE REGULEN L'ÚS I LA REPRODUCCIÓ (R)

 

Informació sobre la política de reproducció i préstec de l'organització que guarda els fons d'un document bibliogràfic que no es pot codificar en el camp 008/20 (Política de préstec) o 008/21 (Política de reproducció).

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Normalment, el text d'una disposició legal o oficial de restriccions.

El nom d'una persona, d'una organització o d'un càrrec o funció dins de l'organització, que imposa els termes que regulen l'ús i la reproducció i els fa complir i a qui es pot apel·lar la restricció

Citació de la font específica que és l'autoritat de la restricció.

La classe d'usuaris o individus específics als quals no s'apliquen les restriccions del subcamp $a.

Identifica la part del document bibliogràfic a la qual s'aplica el camp. El subcamp $3 és el primer subcamp del camp.

 

Exemples

 

845

 

##$aEls drets literaris de Carrie Chapman Catt han estat lliurats al públic.

 

845

 

##$aRestringit: Informació  sobre els drets de reproducció disponible al Taulell de Referència.

 

845

 

##$aRestringit: Còpia permesa només a organitzacions sense ànim de lucre.

 

845

 

##$3Programes de ràdio enregistrats$aHi ha restriccions de copyright i contractuals que s'apliquen a la reproducció de la majoria d'aquests enregistraments;$bDepartment of Treasury;$cContractes 7-A130 fins a 39- A179.

 

845

 

##$3Registres de la Bituminous Coal Division and la National Bituminous Coal Commission$a"No information obtained from a producer disclosing cost of production or sales realization shall be made public without the consent of the producer from whom the same shall have been obtained";$c50 Stat.88.

 

845

 

##$3Diaris $aFotocòpies prohibides;$dMarmessor de la propietat.

 

845

 

##$3Transcripcions$aConfidencial, còpia limitada;$dEstudiant mencionat al document.

 

845

##$aRights status not evaluated. For general information see "Copyright and Other Restrictions..."$uhttp://lcweb.loc.gov/rr/print/195_copr.html

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC