Col·leccions generals

Tasques i funcions

Cataloga i organitza les monografies modernes impreses i digitals. Contribueix a l’adquisició de documents i elabora els registres CIP (Cataloguing in Publication).

Qui treballa a Col·leccions generals

Hisria

Secció creada l’any 1995 mitjançant el Decret 300/1995 d’estructura de la Biblioteca de Catalunya. Forma part de la Unitat Bibliogràfica.

Fons i Col·leccions

Comprèn bona part del Dipòsit Legal anual, però també col·leccions destacades d’intel·lectuals i col·leccionistes, arribades per donatiu o compra, entre les quals la Biblioteca Badia-Cardús, la Biblioteca romàntica Lluís Tusquets de Cabirol o el fons d’ Avel·lí Artís-Gener “Tísner”.

Dades de contacte:

Jaume Clarà Arisa

Jaume Clarà Arisa

Cap

jclara@bnc.cat

+34 93 270 23 00 (ext. 84013280)

+ informació a

Cerca Fons i Col·leccions

Catàleg

Tresors de la BC

Fons digitalitzats

Professionals > Programa CIP