Patrimoni

d'Editors i Editats de Catalunya

Barcelona, 1975-1994

Argos Vergara


(Actualització 16/05/2024)

Argos Vergara nasqué de la fusió de dues grans empreses editorials barcelonines, de la llibreria editorial Argos i de l’editorial Vergara, ambdues caracteritzades per la diversificació de la seva producció editorial. Mario Lacruz, editor literari que provenia de Plaza & Janés, i on tornaria anys més tard, es feu càrrec de la nova empresa i inicià la configuració d’un nou catàleg. Una de les seves idees inicials fou la de combinar l’edició de qualitat i l’edició comercial sense fer-hi massa distinció.

+ informació

Consulteu el fons

La Biblioteca de Catalunya disposa del fons personal d’Ignasi Agustí, editor literari a Argos, i de Josep Maria Boix i Selva, editor literari a Vergara, quan aquestes editorials constituïen empreses diferents.

Fons Ignasi Agustí a la Biblioteca de Catalunya

Fons Josep Maria Boix i Selva a la Biblioteca de Catalunya

Catàlegs d'editors i llibreters de la col·lecció Bergnes de las Casas (Biblioteca de Catalunya) 

Catàlegs d'editors de Catalunya a partir de 1976 (Biblioteca de Catalunya)

Més informació i documentació sobre l’obra produïda


Llanas, Manuel. L'Edició a Catalunya. Segle XX (1939-1975) Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya, 2006

Vila-Sanjuán, Sergio. Pasando pàgina : autores y editores en la España democràtica. Barcelona: Destino, 2003