Patrimoni

d'Editors i Editats de Catalunya

Barcelona, 1870-

Casals


(Actualització 16/05/2024)

Ramon Casals i Xiqués i Primitiu Sanmartí fundaren, el 1870, l’editorial Tipografía Católica, juntament amb una llibreria i un taller d’impremta. Quan per raons polítiques, el 1873, Sanmartí hagué d’abandonar el país, Casals comprà la part de l’exsoci i hi incorporà el seu germà Miquel. Els inicis de l’editorial vingueren marcats per l’edició d’obres religioses, que combatien la irreligiositat creixent, com ara les de l’eclesiàstic i apologeta Félix Sardá y Salvany, del qual editaren nombrosos llibres i opuscles. D’aquesta primera època foren, també, la publicació de tres revistes religioses i de diferents obres de Jacint Verdaguer.

El 1906, s’inicià la publicació de la Revista bibliogràfica. Es diversificà el catàleg amb altres continguts a banda dels religiosos, encara predominants.

+ informació